Pracovné stretnutie

02.05.2017

Zástupcovia inštitúcií a odborníci z praxe diskutovali o problémoch v pohrebníctve

BRATISLAVA – Nedostatočné vzdelávanie pracovníkov v oblasti pohrebníctva či nedodržiavanie pravidiel pri prevoze zosnulých. To sú v súčasnosti najčastejšie problémy v oblasti pohrebných a kremačných služieb. Zhodli sa na tom zástupcovia profesijných organizácií i štátnych orgánov na pracovnom stretnutí, ktoré 27. apríla 2017 v Bratislave organizovala Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb.
 
Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb pozvala na pracovné stretnutie predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj zástupcov pohrebných a kremačných služieb s cieľom zapracovať predložené pripomienky do návrhu pripravovanej novely Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

„Uplatňovanie zákona o pohrebníctve č. 131/2010 v praxi ukázalo, že legislatíva nerieši všetky situácie v pohrebníctve, pričom v niektorých prípadoch je veľmi zložitá vymožiteľnosť dodržiavania zákona. Preto sme zvolali pracovné stretnutie všetkých zainteresovaných, aby sme mohli spoločne popísať kľúčové problémy, ktoré nás trápia a dohodnúť sa na tom, ako ich budeme spoločne riešiť pri novelizácii zákona, ktorej sa pravdepodobne do budúcnosti nevyhneme,“ konštatoval predseda SAPAKS Ladislav Stríž, podľa ktorého je najväčší problém vo vzdelávaní, pretože do praxe prichádzajú ľudia bez dostatočných vedomostí a praktických skúseností. Vzdelávacie strediská dávajú certifikáty aj takým záujemcom, ktorí v oblasti pohrebníctva nemajú dostatok skúseností a nekvalitnými poskytovanými službami robia hanbu iným pohrebným službám.
 
IMG_9772
Zľava: Vladimír Ecker, Ladislav Stríž, Michal Jajcaj a zástupca MŠ SR
Druhým problémom je nerovnaký prístup zákona ku všetkým pohrebným službám, keďže na trhu stále existujú aj také pohrebné služby, ktoré nedodržiavajú zákon, čo je diskriminačné pre poctivé pohrebné služby. Ako ďalej povedal predseda SAPAKS Ladislav Stríž, problémom je aj prevoz zosnulých do márnice, pretože nie každá pohrebná služba má chladiarenské vozidlá a dostatočne dodržiava základné hygienické požiadavky. Spomenul, že ešte aj dnes na Slovensku existuje neetické podnikanie. „Dohodli sme sa na zriadení pracovnej skupiny, ktorá bude mať za cieľ spracovávať a finalizovať pripomienky členov SAPAKS do takej podoby, aby sme ju mohli predložiť poslancom Národnej rady SR kvôli novelizácii zákona o pohrebníctve. Je potrebné novelizovať súčasnú legislatívu, aby bola vyššia vymožiteľnosť zákona a z trhu čím skôr zmizlo nekalé podnikanie niektorých neserióznych pohrebných služieb,“ povedal ďalej predseda SAPAKS Ladislav Stríž. Dodal tiež, že SAPAKS už začala zastupovať svojich členov aj v právnych otázkach, na súde je už prvý právny proces, pričom do budúcnosti nevylučuje ďalšie.
 
Účastníkov pracovného stretnutia privítal aj vedúci Odboru hygieny životného prostredia Úradu verejného zdravotníctva SR Mgr. Michal Jajcaj. Ako povedal, informácie z praxe sú pre ÚVZ SR veľmi užitočné, nakoľko je potrebné sa nimi zaoberať pri výkone kontroly v jednotlivých regiónoch, respektíve pri úprave legislatívnych požiadaviek, keďže je stále aktuálna príprava novelizácie zákona. „Je možné zvážiť, ktoré z podnetov by bolo možné spresnením zákona, respektíve doplnením sankcie prevádzky pohrebných služieb, kompetencií poskytovateľov zdravotnej starostlivosti upraviť, aby v praxi došlo k zlepšeniu tohto stavu a aby sa odstránili problémy, ktoré sa opakovane vyskytujú. Či už apelovaním na regionálne úrady, aby sa zlepšili kontroly a nedochádzalo k pochybeniam, respektíve vylepšiť legislatívu hlavne v takých prípadoch, kde naozaj vidíme, že opakovane dochádza k rovnakým problémovým situáciám,“ dodal Mgr. Michal Jajcaj s tým, že zákon nemôže ošetriť úplne každú situáciu samostatne, ale sú nejaké veci, kde by sa dali posilniť aj kompetencie Úradu verejného zdravotníctva pri sankcionovaní a pri nejakom vymáhaní ustanovení.

Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 7 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku