Európska federácia pohrebných služieb

04.03.2019

Zasadanie EFFS

EFFS – European Federation of Funeral Services usporiadala zasadnutie správnej rady v dňoch 28.2. – 1.3. 2019 v priestoroch nemeckej pohrebnej asociácie v Düsseldorfe.

Poďakovanie patrí aj generálnemu tajomníkovi nemeckého združenia Stephanovi Neuserovi za jeho pohostinnosť a prítomnosť na konferencii. Pracovná skupina v priebehu dvoch dní konštruktívnym spôsobom pracovala na prebiehajúcich projektoch stanovených EFFS. Medzi inými bola aj téma transportu a repatriácie zosnulých v EU, boli definované ďalšie kroky pre našu pracovnú skupinu pre schengenskú oblasť v rámci EU normy EN15017, ktorá sa tak posunula do svojej záverečnej fázy pre schválenie európskym parlamentom. Rada dohodla aj ďalšie kroky pre projekt Digitálna knižnica, ktorá bude mapovať pohrebné služby, tradície a zvyky v štátoch strednej Európy. Ďalšie stretnutie rada naplánovala na 7. júna 2019 v Birminghame – UK.


 
EFFS
Zľava: Paulo Carreira - Portugal, Viceprezident EFFS Gunnar Hammersmark - Norway, Stephan Neuser - German, Ladislav Stríž - Slovakia, Prezident EFFS Guillaume Fontaine - France, Viceprezident EFFS Ulf Lernéus - Sweden, Martin Chudý - Slovakia , Luca Tabossi - Italy, Dr. Markus Pinter - Austria, Jordi Viñas - Spain


effs

 
Ladislav Stríž
člen predstavenstva EFFS
Podporte náš článok