Rozhovor s Mgr. Michalom Jajcajom ÚVZ SR

23.11.2018

Vyjadrenie k novele zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Pripravovaná novela Zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve bude zahŕňať množstvo podstatných zmien a nových ustanovení. Týkať sa budú správcov pohrebísk, pohrebných služieb ale aj bežných občanov.

Rozprávali sme sa s Mgr. Michalom Jajcajom z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR.

Podporte náš článok