Rozhovor s Mgr. Michalom Jajcajom ÚVZ SR

23.11.2018

Vyjadrenie k novele zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve

Pripravovaná novela Zákona 131/2010 Z.z. o pohrebníctve bude zahŕňať množstvo podstatných zmien a nových ustanovení. Týkať sa budú správcov pohrebísk, pohrebných služieb ale aj bežných občanov.

Rozprávali sme sa s Mgr. Michalom Jajcajom z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR.

Podporte náš článok
Kto podľa vás viac riskuje, riskoval z hľadiska ohrozenia vlastného zdravia?
Pracovníci v zdravotníctve
Počet hlasov: 26 37%
Pracovníci v pohrebníctve
Počet hlasov: 18 26%
Obaja rovnako
Počet hlasov: 26 37%

Feminia
auto impex 1
EFFS
Mapa členov - sidebar
sapaks