Stretnutie v Banskej Bystrici

30.11.2011

Vyhodnotenie roku 2011

 Pracovné stretnutie členov Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa uskutočnilo 24.11.2011 v Banskej Bystrici. Na programe bolo zhodnotenie činnosti a príprava snemu Asociácie.

Na začiatku sa ujal slova podpredseda Ladislav Nádaský, ktorý privítal prítomných, oboznámil ich s programom a odovzdal slovo predsedovi Ladislavovi Strížovi. Ten na úvod zhodnotil aktivity, ktoré v uplynulom období asociácia vyvinula.

Medzi najväčšie úspechy zaradil prijatie Slovenskej asociácie do európskych štruktúr, konkrétne do Európskej federácie Pohrebných služieb EFFS, proces prijímania za člena sa zavŕšil 13.06.2011.

IMG_1319Ako ďalšie vyzdvihol založenie magazínu Slovenské pohrebníctvo, ktoré začalo vychádzať v tomto roku, pravda na začiatku pod názvom Slovenský pohrebák. Zdôraznil potrebu takéhoto periodika na Slovensku, ktoré vydávané pod záštitou SAPaKS, je vlastne i jej magazínom.

V neposlednom rade upozornil na problematiku nového zákona 131/2010 Z.z. pri jeho zavedení do praxe a vyzval prítomných, aby sa v diskusii vyjadrili k problémom, otázkam, či postrehom, ktoré majú z vlastnej osobnej skúsenosti. Na záver svojho vystúpenia oznámil prípravu snemu Asociácie, ktorý by mal prebehnúť v prvých mesiacoch roku 2012. Nasledovala diskusia.

IMG_1317Členovia v diskusii prebrali všetky v úvode avizované témy a zamerali sa hlavne na praktické otázky spojené s chodom Asociácie. Nemôžeme nespomenúť, že pri týchto debatách neopomenuli ani náš magazín, či sa už jednalo o zhodnotenie po obsahovej stránke, vzrastajúcej popularite medzi členmi, nečlenmi a i občanmi, nevynechali ani ekonomickú stránku veci.

Nasledovalo zhrnutie jednotlivých bodov a napokon pracovný obed, pri ktorom sa už v uvoľnenejšej atmosfére pokračovalo v debatách.

Pracovné stretnutie skončilo a všetci prítomní sa vybrali na cestu k domovom. Niektorí s hlavou plnou nápadov, iní s notesom plným úloh. V každom prípade nás tento okamih opäť posunul ďalej.

O ďalšom stretnutí budeme na našich stránkach informovať v dostatočnom predstihu.

IMG_1316

IMG_1320

IMG_1312

 
Podporte náš článok