Stretnutie vo Zvolene

07.02.2014

Vyhlásenie zástupcov krematórií na Slovensku

 
Stretnutie zástupcov krematórií na Slovensku
konané vo Zvolene dňa 06.02.2014
 
Vyhlásenie pre médiá a verejnosť v súvislosti s nedávno medializovanými prípadmi
 
 
Na základe podnetu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb sa po prvýkrát stretli zástupcovia Krematórií na Slovensku, aby prejednali súčasný stav procesu prijímania telesných pozostatkov zosnulých na spopolnenie.
 
Z diskusie vyplynula jednoznačná zodpovednosť pohrebných služieb za odovzdanie telesných pozostatkov do krematória. Ide o druh truhly, identifikáciu telesných pozostatkov a príslušné doklady vyplývajúce zo zákona. Až prebraním telesných pozostatkov zosnulého za týchto podmienok začína zodpovednosť krematória. Prítomní konštatovali, že pokial došlo v predchádzajúcom období k zámene telesných pozostatkov alebo truhiel, toto sa udialo mimo areál prevádzok krematórií, (pred odovzdaním), a prevádzkovatelia sa od týchto pochybení dištancujú.
 
Ďalej sa všetci zúčastnení zhodli a v záverečnom vyhlásení prehlasujú, že vo všetkých svojich prevádzkach dodržujú nariadenia Zákona č. 131/2010 Z.z. O pohrebníctve, – od evidencie prijatých telesných pozostatkov zosnulých určených na spopolnenie, až po odovzdanie schránok s ostatkami pozostalým.
 
Za krematóriá:
 
Krematórium Bratislava - JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M., Ing. Michal Merva
Krematórium Žilina – Vincent Francl
Krematórium Banská Bystrica – Pavol Bielik
Krematórium Košice – Gabriel Kačmáry, Marián Bezák
Krematórium Nové Zámky – Ján Molnár
Krematórium Nitra – Vladimír Rossa
 
Krematórium Levice sa na stretnutí nezúčastnilo.
 
Vyhlásenie verejnosti predkladá iniciátor stretnutia - SAPaKS – zastúpený - Ladislav Stríž


Späť na prehľad správ

 

Podporte náš článok