Vydania 2018 -

 Ôsmy ročník magazínu je logickým pokračovaním úspešnosti jeho predchádzajúcich vydaní. Sprievodné slovo redakcie je originálnym editoriálom - príhovorom, ktorý bol uverejnený v danom čísle.Späť do archívu
 

 

 

Slovenské pohrebníctvo I./2018
 

slovenske-pohrebnictvo-1-2018-obalka-1 15. 03. 2018 - Príhovor Ladislava Stríža
 
Vážení čitatelia,

Náš magazín už vychádza sedem rokov a jeho cieľom je hlavne odborne informovať verejnosť o veciach, ktoré súvisia s problematikou pohrebníctva na Slovensku, čo sa nám aj v konečnom dôsledku darí realizovať.

To, že pohrebníctvo a správa cintorínov je trocha v pozadí diania vecí okolo nás a o smrti nechceme v tejto uponáhľanej spoločnosti ani počuť, prináša situácie, pred ktoré sa dostávame náhle a takpovediac dvomi nohami. Za tých sedem rokov sme v magazíne publikovali vyše
600 odborných článkov a komentárov. Tie sme následne uverejnili aj v internetovej forme na našom portáli. Traduje sa, že v živote človeka prichádza k výrazným zmenám pravidelne po siedmych rokoch. Ani my s našim magazínom sa tomu nebránime.

Je potrebné posunúť sa ďalej a prispôsobiť sa neustálemu zvyšovaniu náročnosti komunikačných technológií dnešnej doby. Aj naša redakcia sa rozhodla, že pristúpime k inej forme komunikácie s verejnosťou, a to modernou formou – zasielaním PDF formátov do vašej elektronickej pošty.

Nebolo to jednoduché rozhodovanie, lebo tlačová forma nášho magazínu bola predsa len tou starou dobrou klasikou. No najväčším dôvodom, ktorý nás viedol k zmene, bola novinka – videotvorba (reportáže, rozhovory, zaujímavosti a aktuality) a tú jednoducho do klasického tlačeného formátu nedostaneme.

Aj preto sme pristúpili k rozsiahlej rekonštrukcii portálu www.pohrebnictvo.sk, kde už onedlho v novej podobe nájdete nielen všetok jeho doterajší obsah, ale aj nové videá, ktoré si, ako sme podľa prieskumu zistili, rado pozrie čoraz viac návštevníkov.

Čas a hlavne naši čitatelia nás po rokoch presvedčili, že o problematiku pohrebného priemyslu majú záujem, o čom svedčí množstvo korešpondencie a otázok týkajúcich sa praktického života i otázok okolo posledných vecí. Je to pre nás povzbudenie a dáva nám to nové sily do našej ďalšej práce.

Mestá a obce sa v tejto oblasti musia popasovať aj s problematikou právneho charakteru, či už ide o pochovanie, dovoz zosnulých zo zahraničia alebo prevádzkovanie cintorínov. Chceme naďalej zostať s našimi príspevkami len v odbornej a profesnej rovine, ale pritom aj objektívne poukazovať na nedostatky, ktoré sú pomerne často prezentované verejnosti skreslene. Dúfam, že novou formou a množstvom obrazovej dokumentácie zaujmeme vašu pozornosť a zostanete našim čitateľom aj naďalej.  


 Ladislav Stríž                                       Pozrite si celé číslo magazínu