SAPaKS sa zúčastnil voľby vedenia EFFS

26.09.2015

Valné zhromaždenie EFFS

 Slovenská delegácia na čele s viceprezidentom SAPAKS Vladimírom Eckerom sa v dňoch 16. - 17. septembra 2015 zúčastnila talianskej výstavy pohrebníctva Tanexpo a valného zhromaždenia Európskej federácie pohrebníctva (EFFS), ktorej je členom.


Valné zhromaždenie EFFS sa tešilo veľkej účasti. Hlavným bodom programu boli voľby nového vedenia Európskej federácie a jej predstavenstva. Odchádzajúci prezident Dieter Wulf z Nemecka sa poďakoval všetkým členom za doterajšiu plodnú spoluprácu počas jeho funkčného obdobia 2012 – 2015. Obzvlášť vyzdvihol zainteresovanosť členov, vrátane slovenskej asociácie, pri riešení problematiky súvisiacej s nedávnym vypuknutím epidémie eboly.

Za nového prezidenta Európskej federácie pohrebníctva bol zvolený Talian Giovanni Primavesi, za jeho viceprezidentov boli zvolení Ulf Lernéus zo Švédska a Guillaume Fontaine z Francúzska.

President Giovanni Primavesi, Italy
Executive Director Dr. Rolf Lichtner, Germany
Vice President Guillaume Fontaine, France
Vice President Ulf Lernéus, Sweden
Board members Dr. Paulo Carreira, Portugal
Eduardo González Martínez, Spain
Gunnar Hammersmark, Norway
Dr. Esther Kooistra, Netherlands
Claus-Dieter Wulf, Germany
Treasurer Dr. Petr Rambousek, Czech republic

EFFS na valnom zhromaždení načrtla aj hlavné ciele federácie na nadchádzajúce obdobie. Hlavnými bodmi boli:
· repatriácia v rámci územia EÚ a zjednotenie pravidiel
· tvorba príručky EFFS so zaužívanými a kvalifikovanými postupmi v rámci európskeho pohrebníctva
· mediálna viditeľnosť EFFS na európskej úrovni v oblasti pohrebníctva
· vzdelávanie v oblasti pohrebníctva (certifikácia pracovníkov v pohrebníctve – vzdelávacie minimum) a štúdium akreditovaného vysokoškolského smeru FuSEMBA – MBA titul pre pohrebné služby

Slovenská delegácia sa stretla aj na bilaterálnych stretnutiach so zastupiteľmi rakúskej, poľskej, holandskej a švédskej pohrebnej asociácie. V spolupráci s rakúskou pohrebnou asociáciou, predbežne dohodla zorganizovanie workshopu pre jednotlivých členov s cieľom uzrejmiť postupy pre prevoze a vydávaní tiel v jednotlivých spolkových krajinách Rakúska a na Slovensku.

Na stretnutí s viceprezidentom  poľskej pohrebnej asociácie Marekom Cichewiczom ho predstavitelia SAPAKS pozvali na II. ročník Medzinárodnej konferencie pohrebníctva štátov V4, konajúcu sa 23. - 24. septembra 2015 v maďarskom Ostrihome.

vedenie effs 
 
(left to right) Dr. Esther Kooistra Netherlands, Dr. Paulo Carreira Portugal, Eduardo Gonzales Martinez Spain, Giovanni Primavesi Italy, Guillaume Fontaine France, Ulf Lernéus Sweden, Gunnar Hammersmark Norway, Claus-Dieter Wulf Germany, Dr. Rolf Lichtner EFFS
Podporte náš článok