Bratislavské rozhovory

27.09.2016

V krajinách V4 by mala vzniknúť spoločná evidencia vojnových hrobov

 V rámci krajín Vyšehradskej skupiny by sa mala budovať spoločná evidencia vojenských hrobov, ktorá by bola prospešná jednak pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Konštatovali to zástupcovia z oblasti pohrebníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska na pracovnom stretnutí krajín V4, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. septembra v Bratislave.

Iniciátorom odborného podujatia bola Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. (SAPaKS). „Stretnutie sa nieslo v pozitívnom duchu. Som rád, že predstavitelia z pohrebníctva a kremačných služieb v rámci Vyšehradskej štvorky konštatovali, že je potrebné pracovať na spoločnej evidencii vojnových hrobov, čo bude prínosné nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre ľudí, ktorí si budú môcť ľahšie nájsť hrobové miesto svojich príbuzných,“ konštatoval po pracovnom stretnutí predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

Slovenskú stranu na pracovnom stretnutí okrem členov SAPaKS zastupovala Ing. Jana Kráľová z Oddelenia vnútorných vecí a vojnových memoárov zo Sekcie verejnej správy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, ktorá prítomných účastníkov informovala o tom, ako funguje evidencia vojnových hrobov v Slovenskej republike, ktorá registruje približne 36 000 vojnových hrobov a stále sa rozširuje.

Ako ďalej povedal podpredseda Maďarskej asociácie pohrebníctva Béla Puskás, v Maďarsku sú vojnové hroby 16-tich národností, pričom prakticky na každom cintoríne je pochovaný vojak z krajín V4. Za veľmi potrebné preto označil zriadenie internetového portálu so spoločnou databázou vojnových hrobov, ktorý by mohol fungovať pri príležitosti stého výročia prvej svetovej vojny v roku 2018.

IMG_7634
Rozhovor s Pavlom Lacinom - Slovak Funeral TV, viac foto v galérii pod článkom
Aj podľa člena predstavenstva Sdružení pohřebnictví ČR a predsedu predstavenstva Krematoria Ostrava Ing. Pavla Lacinu by spoločná databáza vojnových hrobov na úrovni krajín V4 bola veľmi prospešná vec, pretože ľudia si čoraz častejšie dávajú robiť takzvané rodokmene a v tomto prípade by sa im ľahšie pátralo po svojich predkoch. Je toho názoru, že pre spoločnú  evidenciu vojenských hrobov na úrovni krajín V4 by mala slúžiť ako inšpirácia výborná spolupráca na úrovni evidencie hrobových miest medzi Slovenskou republikou a Českou republikou.

Ako prítomných informoval spoluzakladateľ Vyšehradskej  skupiny V4 v rámci pohrebníctva Krysztof Wolicki, v Poľskej republike je taktiež vedená evidencia vojnových hrobov, ale v súčasnosti sa pracuje na jej elektronickej verzii. Poľská strana by do projektu vedela vložiť aj údaje v rámci dvojrozmerných QR-kódov, ktoré sú v Poľsku populárne.

Podpredseda SAPaKS Vladimír Ecker v diskusii navrhol, aby sa spoločná evidencia vojenských hrobov v rámci krajín Vyšehradskej štvorky rozšírila aj o databázu Ukrajiny, nakoľko v krajinách V4 sa nachádza množstvo ukrajinských vojakov.

Ing. Jana Kráľová z Oddelenia vnútorných vecí a vojnových memoárov zo Sekcie verejnej správy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky účastníkom konferencie odporučila ako základ pre spoločnú databázu krajín V4 spoločný projekt databázy vojnových hrobov medzi Slovenskou republikou a Českou republikou. Spolupráca na úrovni krajín V4 by podľa nej bola jednoduchšia v prípade existencie medzivládnych dohôd v prípade všetkých krajín, nakoľko zatiaľ existuje medzivládna dohoda medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ale aj napriek tomu je možné spolupracovať. „Začiatkom decembra by sa v Prahe malo konať zasadnutie medzivládnej komisie Českej republiky a Slovenskej republiky. Pokiaľ v tomto projekte nájdeme zhodu, a žiadna zo strán nevyjadrí nejaké námietky zásadného charakteru, tak nevidím dôvod nato, aby sme ďalej rozvíjali výbornú spoluprácu v spoločnej evidencii vojnových hroboch medzi Českom a Slovenskom na úrovni krajín V4,“ povedala Ing. Jana Kráľová. V prípade realizácie spoločnej evidencie vojenských hrobov sa podľa nej budú musieť zúčastnené strany okrem iného zhodnúť aj na tom, či bude databáza robená na základe medzinárodného jazyka, ktorým je anglický jazyk, alebo bude dostupná vo všetkých národných jazykoch, vrátane jazykových mutácií vo svetových jazykoch ako sú angličtina, nemčina prípadne ruský jazyk. „Zatiaľ by som odporučila, aby boli v krajinách V4 zverejnené internetové odkazy na ostatné databázy tak, aby sme ľuďom uľahčili pátranie po blízkych tým, že sa im niekoľkými klikmi predostrie možnosť hľadať v evidenciách aj tých ostatných krajinách,“ dodala Ing. Jana Kráľová z Oddelenia vnútorných vecí a vojnových memoárov zo Sekcie verejnej správy na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Súčasťou pracovného stretnutia bola taktiež exkurzia na najväčšom cintoríne v Bratislave – cintoríne Vrakuňa, kde si účastníci pozreli obradnú sieň, priestory pohrebiska, vrátane nemeckého pietneho cintorína.

Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvoSlovak Funeral TV prináša zo stretnutia reportáž
Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 33 fotografií
Podporte náš článok