Košúty

25.09.2019

Učiteľa pochovali do chodníka

V dedine Košúty sa na cintoríne nachádza náhrobný kameň v strede chodníka, pretože je tu pochovaný miestny učiteľ. A nie pre nejakú chybu, ale preto, že si to tak v minulosti sám želal.

Bol to prvý učiteľ v našej miestnej základnej škole. Pamätníci si na neho spomínajú ako na prísneho učiteľa, ktorý vraj trestal deti trstenicou, ale dokázal veľa naučiť. On si sám želal, aby bol pochovaný do cesty, aby si na neho spomenul každý, kto na neho stúpi. Vtedy ešte neboli chodníky, až neskôr sa na cintoríne vybudovala betónová cesta, a len nedávno asfaltový chodník, ale náhrobná tabuľa ostala zachovaná. Ľudia sem pravidelne dávajú kvety a sviečky.

Na miestnom cintoríne sa nachádza baroková kaplnka sv. Jána evanjelistu, ktorá je najstaršou stavbou v Košútoch. Postaviť ju dal v roku 1756 na vlastné náklady ostrihomský kanonik Ján Újvendéghy. Mali tu byť zadarmo pochovaní členovia rodiny a za poplatok 6 forintov aj cudzí.Ak si chcete pozrieť toto video priamo na YouTube kanáli kliknite na tento odkaz https://youtu.be/Vf3oGGBZawM
Podporte náš článok