O novinkách so správcom

05.08.2019

Trnavské cintoríny 2019

Od našej poslednej návštevy na cintorínoch v Trnave ubehli už štyri roky. Prišli sme sa dnes pozrieť aké novinky môžu návštevníci a užívatelia cintorínov využívať.

Posledná úprava cenníka cintorínskych služieb pohrebísk na území Mesta Trnava a prenájmu hrobových miest na 10 rokov bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 10. 11. 2015 a prijatím Všeobecne záväzného nariadenia č. 452. reflektuje poslednú mieru inflácie a odvtedy sa ceny nezmenili.

Kým v čase našej poslednej návštevy bola kapacita pohrebiska "Na kamennej ceste" dostatočná, dnes je situácia odlišná. Na cintoríne budujú aj urnové steny - kolumbáriá, ktoré tiež významne šetria priestor na uloženie ostatkov.

Ako budú riešiť situáciu a aké novinky pribudli na cintorínoch v Trnave nám porozprávala Mgr. Michaela Šípošová Rigová.Ak si chcete pozrieť toto video priamo na YouTube kanáli kliknite na tento odkaz https://youtu.be/hTOmBoGctIk
Podporte náš článok