07.10.2019

Tlačová správa k výberovému konaniu

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb spochybňuje transparentnosť výberového konania na pozíciu riaditeľa

Pohrebníctva mesta Bratislava

 

Bratislava 7. októbra 2019 – Bratislavský magistrát chce za zatvorenými dverami bez prítomnosti odbornej verejnosti vyberať nového riaditeľa mestskej organizácie Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislava. Upozorňuje na to vedenie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktoré má vážne pochybnosti o transparentnosti tohto výberového konania pre neodbornosť výberovej komisie pre oblasť pohrebníctva.

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky mestskej príspevkovej organizácie Marianum sa má uskutočniť už 10. októbra 2019. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb namieta voči neodbornosti členov výberovej komisii, ktorej členmi sú Tatiana Kratochvílová (predsedníčka) a členovia Martin Kuruc, Ivan Peschl, Martin Červený, Kamila Kudlíčková. „Primátor Bratislavy sa všade chváli novým spôsobom výberových konaní, ktoré zaviedol. Ja som však ostal nemilo prekvapený z výberového konania na nového riaditeľa Pohrebníctva mesta Bratislava, na ktoré v prvom rade nebola prizvaná odborná verejnosť a v druhom rade tu je vymenovaná neodborná komisia. Pôsobím v pohrebníctve vyše 40 rokov, no ani ja, ani moji kolegovia sme nikoho z týchto členov komisie nevideli pracovať v pohrebníctve. Pýtam sa, ako môžu posúdiť odbornú spôsobilosť uchádzača a vyberať šéfa pohrebníctva mesta Bratislavy tí, ktorí nepracovali v pohrebníctve a nemajú osobnú skúsenosť s takýmto odvetvím. Alebo ide len o čisto politickú nomináciu?“ konštatuje predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž s tým, že Pohrebníctvo mesta Bratislava podlieha zákonu č. 131/2010 o pohrebníctve a preto aj výberová komisia by mala mať dostatočné vedomosti a skúsenosti z oblasti pohrebníctva. Vo výberovej komisii sa nachádza jediný člen, ktorý má mať osobnú skúsenosť s oblasťou pohrebníctva. Odborne však mal pôsobiť v pohrebníctve v Českej republike, kde platí odlišná legislatíva ako na Slovensku.  

Vedenie Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb považuje za veľmi vážny problém takto nastavené výberové konanie a preto asociácia vzniesla námietku voči transparentnosti výberovej komisii pri voľbe riaditeľa mestskej organizácie Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislava, ktorú smerovala priamo na primátora hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Ako ďalej vysvetľuje predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž, mestská príspevková organizácia Marianum sa už vyše desať rokov zmieta vo vážnych strategických a finančných problémoch aj v dôsledku neustálej výmeny nedostatočne odborných riaditeľov v oblasti.

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb primátorovi Bratislavy Matúšovi Valovi ponúka svojho odborníka do konečnej fázy výberového konania. „Primátora Bratislavy sme vyzvali na osobné stretnutie k uvedenej problematike listom zo dňa 13. augusta 2019, na ktorý sme, žiaľ do dnešného dňa nedostali odpoveď. Pohrebníctvo je špecifický sektor a zdravý sedliacky rozum hovorí to, že človek musí mať dané vedomosti a odborné zručnosti, keď chce v tomto sektore pracovať. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb je členom celosvetovej federácie pohrebných služieb FIAT-IFTA a Európskej federácie pohrebných služieb EFFS a hlavnému mestu je ochotná pomôcť svojimi skúsenosťami a poznatkami, aby Bratislava mala cintoríny a krematórium na európskej úrovni,“ dodal predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž.

 

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPAKS) je nezávislá a apolitická organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave združujúca pohrebné a kremačné služby, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Asociácia okrem iného dbá na riadny výkon svojich členov, jej vysokú profesionalitu a etickú úroveň a napomáha vytvárať optimálne podmienky pre pôsobenie pohrebných a kremačných služieb na území Slovenskej republiky.

 

Viac informácií:

Ladislav Stríž

predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb

Trojičné nám.12, 821 06 Bratislava

mobil: 00421 903 716 024

Podporte náš článok