Reakcia na medializáciu pochybenia v Skalici

20.03.2017

Tlačová konferencia - Skalica

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa na svojej tlačovej konferencii vyjadrila k medializovanému prípadu pochybenia v Skalici. Uverejnená reportáž sa neopierala o skutočné fakty a neprávom obviňuje PS v Skalici z pochybenia. Preto sa vedenie asociácie rozhodlo informovať aj širokú verejnosť o tom čo sa v skutočnosti v Skalici stalo a poukázať na zodpovednosť, práva a povinnosti správcu cintorína i pohrebnej služby v súvislosti so Zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.
Čo sa v skutočnosti stalo

Pred mesiacom prebehol na cintoríne v Skalici pohreb. Pozostalí oslovili PS PEKARr s.r.o. a objednali si u nej služby. Na miestnom cintoríne si za prítomnosti správcu cintorína vybrali hrobové miesto, ktoré následne dal správca vykopať pracovníkom pohrebnej služby. Po spustení nebohej do jamy sa rodina rozišla a pracovníci sa chystali hrob zasypať. V tom istom čase sa objavili v kancelárii správcu ľudia, ktorí boli na pohrebe a žiadali od správcu vysvetlenie, prečo nechal nebohú pochovať do hrobu, na ktorý majú oni uzatvorenú zmluvu. Keďže nechceli o toto miesto prísť, správca dal pokyn pracovníkom PS PEKARr s.r.o. aby vykopali novú jamu o štyri hrobové miesta ďalej. Keďže hrob ešte nebol zasypaný, pracovníci premiestnili truhlu do novej jamy a obidve zakopali. Príbuzní zomrelej spolu s médiami uviedli, že rakvu "vykopali" v noci a premiestnili do iného hrobu svojvoľne pracovníci PS. Tí však konali na príkaz správcu, ktorý ako jediná zodpovedná osoba môže určiť polohu hrobového miesta a dáva povolenie na výkop i uloženie nebohých a ku preloženiu došlo bezprostredne po pohrebe teda v žiadnom prípade nie v noci a nie tak, žeby museli truhlu s ostatkami vykopávať z už zahrabaného hrobu.
Podporte náš článok