Projekt adopce hrobů

17.06.2015

Tisková zpráva ke spuštění veřejné sbírky pro záchranu významných hrobů

PRAHA (16. června 2015) – Prvního července tohoto roku, v den druhého výročí zahájení Projektu adopce hrobů, dochází ke spuštění veřejné sbírky na záchranu významných hrobů. SPH obdržela jako historicky druhá ne-nezisková organizace podporu Fóra dárců, a tak bude možné na tuto veřejnou sbírku přispívat i prostřednictvím dárcovských SMS (DMS).
 
Z výtěžku sbírky budou opraveny nejohroženější náhrobky, které jsou v projektu zařazeny déle než dva roky a které doposud nenašly adopční nájemce. Přispět mohou zejména ti, kterým není lhostejný stav hrobů významných postav naší historie, ale nechtějí nebo nemohou přijmout závazky plynoucí z dlouhodobé adopce.
 
Záštitu nad veřejnou sbírkou poskytla radní hlavního města pro oblast školství, sociální politiky Irena Ropková (ČSSD), která uvedla:
„Základy tohoto inovativního projektu, jež má za cíl zapojit veřejnost do péče o významná hrobová místa, položil před čtyřmi lety tehdejší radní a dnešní náměstek primátorky Petr Dolínek. Je mi ctí, že mohu v projektu adopce hrobů jako radní pokračovat. Projekt řeší prostřednictvím participace občanů nejen problém nedostatku finančních prostředků na udržování hrobů významných osob, ale rovněž se na jeho základě daří podporovat povědomí obyvatel o významných pražských osobnostech dob dávno minulých."
 
Výsledkem dvou let fungování projektu adopcí je více než sto zachráněných náhrobků a velká řada nově zařazovaných hrobů do tohoto Projektu. Do projektu bylo prozatím zařazeno 181 hrobů. K dnešnímu dni se podařilo zachránit 103 z nich.
77 hrobů má adopčního nájemce, 8 hrobů bylo opraveno z darů, 4x byla obnovena nájemní smlouva s rodinnými příslušníky, v 9 případech jsou jednání o adopci před podpisem smlouvy. Dalších 20 hrobů v těchto dnech zařazujeme do Projektu, z čehož je 5 zařazeno již na žádost o uzavření adopce. Ve 26 případech byly opravy či rekonstrukce náhrobků dokončeny, v dalších 15 pak byly práce zahájeny v letošním roce. Průměrná cena oprav se pohybuje okolo 50 tisíc Kč, v několika případech tuto částku i převýšila. Zavedení podobného projektu již připravují další města ČR.

/krátené/

Oldřiška Dvořáčková, Správa pražských hřbitovů


Poznámka redakcie Slovenské pohrebníctvo

V článku uverejnenom 22.04.2015 sme sa na adopciu pýtali aj my riaditeľa mestskej organizácie, JUDr. Mgr. Miloslava Hrádeka, LL.M., napriek tomu, že adopciu navrhoval aj on, nedošlo k žiadnemu posunu.
Staré hroby zatiaľ adopcie nezachránia
Podporte náš článok