Novinka na výstave Slovak Funeral

07.10.2014

Súťaž vo výkope hrobov štátov V4

Na druhom ročníku výstavy z oblasti pohrebníctva Slovak Funeral 2014, ktorá prebehne v dňoch 6.-8. 11. V Trenčíne, sa rozhodli usporiadatelia v spolupráci so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb vyhlásiť súťaž Vo výkope hrobov.


vykop_vojka_5769Zúčastnia sa jej súťažiaci krajín V4, Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska. Štyri súťažné dvojčlenné tímy začnú s výkopom hneď po otvorení výstavy. Hodnotiť sa bude nielen čas výkopu a následná konečná úprava hrobového miesta, ale aj dodržanie určených rozmerov, bezpečnosti pri práci a iné kritériá, ktoré majú vplyv pri utváraní si názoru pozostalých na profesionalitu pracovníkov v pohrebníctve.

Päťčlenná porota zostavená z odborníkov všetkých štyroch štátov bude zárukou objektivity. Súťaž, ktorá končí až konečnou úpravou hrobového miesta bude trvať od svojho začiatku max. tri hodiny.

Program Expo Center Trenčín
Tohtoročný „pohrebnícky“ čas na výstavisku Expo Center v Trenčíne bude skutočne bohatý. Začína sa už v stredu 4.11. konferenciou štátov V4 s názvom Právo na ľudskú dôstojnosť, ktorá je odozvou na aktuálny stav pohrebníctva, legislatívy a postoja spoločnosti k človeku v našich štátoch. Na ukončenie konferencie 6.11. bude nadväzovať otvárací ceremoniál výstavy, ktorý bude moderovať Ivan „Tuli“ Vojtek.  Výstava bude odborníkom i laickej verejnosti prístupná až do soboty 8.11. Usporiadatelia a organizátori vás na toto podujatie srdečne pozývajú.
 
Viac o konferencii i výstave sa dozviete na stránke www.slovak-funeral.sk
Podporte náš článok