09.11.2020

Súčasná situácia - obmedzenia po pretestovaní

Po plošnom a následnom čiastočnom testovaní obyvateľov Slovenskej republiky sa dosiahli výsledky, ktoré sa podľa odborníkov naplno prejavia až v priebehu dvoch týždňov. Vláda aj naďalej vyhlasuje núdzový stav za trvalý a vyzýva obyvateľov, aby dbali svojej osobnej zdravotnej bezpečnosti a tiež bezpečnosti svojich blízkych i ostatných ľudí, s ktorými prídu do styku.

Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Rúška nosme nasadené na tvári tak, aby prekrývali nielen ústa ale aj nos. Používajme aj vreckovky, kašlať do vreckovky či do ohybu lakťového kĺbu by malo byť samozrejmosťou. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky.

Poďme sa teda pozrieť čo sa zmenilo, prípadne nezmenilo pre Pohrebné služby, ich zamestnancov a obrady, ktoré vykonáva. Aktualizované 9.11.2020

Podľa 11 VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí.

Podľa §4 (2) b) Tento zákaz sa nevzťahuje na výkon obradu krstu, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií. Súčasne sa pri ich výkone ukladajú nasledovné povinnosti: 
• dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné, 
• počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2
• dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 
• z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 
• dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu, 
• v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 
• vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.Podľa 13 VYHLÁŠKY Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky
Podľa §1 a §2 sa vyžaduje pri prekročení hraníc registrácia, nariaďujú sa podmienky preukázania sa testom a absolvovaním následnej karantény

Podľa §4 (1) e) sa ustanovenia nevzťahujú na zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pochovanie alebo spopolnenie, pričom sú povinní
1. pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov používať respirátory FFP2 / FFP3,
2. aby maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí,
3. mať vozidlo vybavené gumenými rukavicami a dezinfekčné prostriedky na pravidelné čistenie rúk

Ako má vyzerať domáca izolácia – karanténa?

Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy. Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či v svojej záhrade. V bytovom dome môžete ísť na svoj súkromný balkón. V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné zdržiavať sa v spoločných priestoroch bytového domu iba na nevyhnutný čas, nepoužívať výťah.

Na opustenie bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie. Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samospráv. Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekčným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu.

Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky. Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom. Ideálnym riešením pre pozitívne testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami (starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou). Kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny. Kúpeľňu by pozitívne testovaný mal používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať. V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového kaša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.

Všetky informácie ohľadom opatrení v súvislosti s Covid 19 nájdete na JEDNOM mieste, na stránkach Úradu verejného zdravotníctva

Text a fotografie Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 11. 2020
 
Podporte náš článok