03.11.2019

ŠTÚDIO TA3: Predseda SAPaKS L. Stríž o výzvach slovenského pohrebníctva

Staré latinské príslovie hovorí „Mors certa hora incerta“ – „Smrť je istá, ale hodina smrti je neistá“. V súčasnej spoločnosti neradi hovoríme o zomieraní a o hroboch a cintorínoch, ale od prvého do ôsmeho novembra je také obdobie, kedy navštevujeme cintoríny vo zvýšenej miere, pretože si pripomíname našich zosnulých.

A pri návšteve cintorínov ich vidíme v rôznych stavoch. V akom stave je slovenské pohrebníctvo a cintoríny?

Porozprávali sme sa o tom s pánom Ladislavom Strížom, ktorý je predsedom SAPaKS. 
Podporte náš článok