16.01.2021

Študio TA 3 Kritická situácia v pohrebníctve

V štúdiu TA3 sa zaoberali situáciou v pohrebníctve. Dôvodom je súčasný stav v súvislosti narastajúceho šírenia Covid 19 s vysokou mortalitou. Rozhovor o ochrane zamestnancov, očkovaní, nedostatku rakiev, chladiarenských zariadení, o krematóriách. Ako ďalej?

Najhorší scénar by nastal, ak by ochoreli aj ďalší pracovníci pohrebných služieb.
 
Na túto tému sa rozprávali s predsedom Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb a členom predstavenstva Európskej federácie pohrebných služieb, Ladislavom Strížom.
 
Podporte náš článok
Mal by sa stať Ondrejský cintorín v Bratislave miestom posledného odpočinku najvýznamnejších osobností súčasného Slovenska?
Áno
Počet hlasov: 127 52%
Nie
Počet hlasov: 118 48%

Feminia
auto impex 1
EFFS
Mapa členov - sidebar
sapaks