05.02.2022

Štúdio TA 3 balzamácia tiel

Rozdiel medzi konzerváciou a balzamáciou
Konzervácia je spôsob ošetrenia tela, ktorý oddiali proces rozkladu na určitý požadovaný čas, počas ktorej môže v rámci repatriácie (návrat do vlasti) prebehnúť prevoz a následná rozlúčka za vyšších hygienických opatrení tela zosnulého. Zväčša sa tento spôsob využíva pri kratších medzištátnych prevozoch.

Balzamovanie tela vyžadujú letecké spoločnosti, ktoré dopravujú ostatky po celom svete a časový horizont je výrazne dlhší. Balzamácia je spôsob ošetrenia tela za použitia chemických prípravkov, ktoré majú zabrániť dekompozícii (rozkladu a rozpadu).
 
Prvý slovenský balzamovač Radoslav Pekar podrobne vysvetlil proces konzervácie i balzamácie.
 
Podporte náš článok