Banská Štiavnica

27.06.2016

Stretnutie primátorky a starostov

 Pracovné stretnutie sa konalo v obci Beluj za účasti primátorky mesta Banská Štiavnica a starostov obcí z okresu Banská Štiavnica. Na tomto rokovaní, ktoré prebehlo 21.6. 2016 sa zúčastnil aj zástupca Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb - SAPaKS Dušan Reiter.20160621_151140
Dušan Reiter prevádzkuje pohrebiská
v Kremnici, v Žiari nad Hronom
a v Šášovskom Podhradí.
Prítomných oboznámil so vznikom a činnosťou SAPaKS-u a tiež predstavil časopis Slovenské pohrebníctvo. Informoval o pripravovanej novele zákona o pohrebníctve. Požiadal starostov, ako správcov pohrebísk, o pripomienkovanie. Dušan Reiter, ako konateľ spoločnosti, ktorá prevádzkuje pohrebiská v Kremnici, Žiari nad Hronom a v Šášovskom Podhradí v stručnosti vysvetlil prítomným niektoré paragrafy Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, týkajúce sa prevádzkovania pohrebiska a odpovedal na konkrétne otázky.

Obec Beluj sa nachádza v južnej časti pohoria Štiavnické vrchy, ktoré je súčasne aj Chránenou krajinnou oblasťou. Výmera katastrálneho územia je 2279 ha z toho 60 ha tvorí intravilán obce. Súčasťou obce je aj majer nazývaný Široká lúka, nachádzajúci sa asi 3 km od obce smerom od Prenčova, priamo pod vrchom Sitno. Dominantným orientačným prvkom v krajine je vrch Sitno s nadmorskou výškou 1009 m n. m., ktorý leží mimo katastrálneho územia obce .
 

Text a fotografie Dušan Reiter © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ

 
Podporte náš článok