Povinnosti správcu cintorínov

30.08.2019

Správa cintorínov v obci Prašník

Na podnet našej čitateľky z obce Prašník sme sa pozreli na jej sťažnosť. Týkala sa správy cintorínov v obci, ktorá podľa nej prakticky neexistuje. Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve definuje povinnosti obcí zabezpečiť správu cintorínov na svojom území.

Dali sme teda priestor našej čitateľke, vedeniu obce na čele so starostom, o vyjadrenie sme požiadali aj domnelého správcu z Piešťan a predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb.

Viac sa už dozviete v našej reportáži.

 Ak si chcete pozrieť toto video priamo na YouTube kanáli kliknite na tento odkaz https://youtu.be/IN1JyIHNVoQ
Podporte náš článok