Symbolika

24.01.2023

Sny a symboly smrti

Viera v skrytý význam snov je takmer taká stará ako ľudstvo samotné. Ich symboliku nepodceňovali ani králi a príbeh o vykladačovi snov, Jozefovi, obsahuje aj starozákonná kniha Genezis.

Dejiny snárov
Najstarší známy snár, datovaný približne do roku 1500 p. n. l., pochádza z Egyptu. Koncom 5. storočia p. n. l. napísal snár Antifón z Atén a vieme tiež o pôsobení Aristandrosa z Telmessu, ktorý pracoval ako osobný vykladač snov Alexandra Veľkého v 4. storočí.

Popritom nám hmotný dôkaz o potrebe objasňovať sny poskytuje napríklad vyše dvetisícročný vývesný štít vykladača snov z egyptského Memfisu.

Starí Gréci boli presvedčení o tom, že počas sna môže človeka osobne navštíviť niektorí z bohov. Taktiež sa nazdávali, že počas snívania duša opúšťa telo, sny môžu pomôcť pri uzdravovaní a snové postavy sa vytvárajú na základe predobrazu reálnych ľudí, ktorých v živote stretávame.

S rôznymi názormi o snoch sa však stretneme i v rámci iných starovekých kultúr. Už Asýrčania pripisovali snom veľkú dôležitosť, považovali ich za znamenia, akési správy.

Babylončania rozlišovali prospešné sny zoslané od bohov a desivé nočné mory vyvolané démonmi. Egypťania vnímali sny ako posolstvá bohov, predpovede a veštby.

Židia sa v snoch spájali s Hospodinom a Kristovmu pozemskému otcovi predpovedal narodenie Spasiteľa anjel vo sne.

Slávny rímsky filozof Cicero už v 1. storočí p. n. l. tvrdil, že sny sa splnia ľuďom, ktorí žijú mierne a striedmo, avšak až vtedy, keď príde ich čas.

Aj vzhľadom na tieto rôznorodé názory neprekvapuje, že takmer každý snár vysvetľuje sny svojským spôsobom a výklady snových symbolov často bývajú značne odlišné. Jeden z najvzácnejších zachovaných snárov napísal Artemidóros z Efezu v 2. storočí nášho letopočtu. Ide o unikátne dielo, ktoré vychádza zo starších poznatkov o snoch. Artemidóros rozlišoval dva základné druhy snov: sen ako taký a snové videnie.

Do prvej kategórie patria bezvýznamné fantázie, kým snové videnia prinášajú informácie o budúcnosti. Avšak tento druhý typ snov je príznačný iba pre poctivých a svedomitých ľudí, ktorí sa nedopúšťajú morálnych pokleskov. Inou zásadou je, že spoločensky bezvýznamný jedinec nemôže mať videnia o významných udalostiach – tie vraj prináležia iba vysoko postaveným jedincom (panovníkom a významným úradníkom), ktorí svojim konaním ovplyvňujú celú spoločnosť. Snové videnia autor ďalej delí na teorematické a alegorické.
 
ilustracna
O vykladačovi snov, Jozefovi, sa zmieňuje starozákonná kniha Genezis. (zdroj: en.wikipedia.org, foto poskytol Pavol Ičo)
Teorematické sa údajne naplnia presne takým spôsobom, ako boli zjavené vo sne. Alegorické si vyžadujú výklad, pretože obsahujú videnie v podobe hádanky, ktorú je potrebné rozlúštiť.

S odkazom na „niektorých autorov“ sa Artemidóros zmieňuje o piatich kategóriách snových videní: osobných, neosobných alebo cudzích, obecných čiže spoločenských, verejných a kozmických. Títo „autori“ podľa Artemidórosa nazývajú osobnými snovými videniami také sny, v ktorých sa niekto sám o sebe domnieva, že niečo robí alebo že niečo podstupuje, pričom sa splnia iba tomu, kto videnie mal, nech už ide o veci dobré alebo neblahé.

Cudzími alebo neosobnými zasa označujú sny, v ktorých sa nám zdá o niekom inom ako o činnom alebo trpnom nositeľovi deja. Tieto snové videnia sa vraj splnia iba v prípade, že snívajúci dotyčnú osobu dôverne pozná. Pri spoločenských videniach platí, že to, čo sa deje vo sne, prebieha v spoločnosti niekoho dobre známeho.

Verejnými videniami nazývajú vykladači sny, ktoré sa odohrávajú na verejných miestach – napríklad v prístavoch, na hradbách, námestiach, v školách a verejných budovách. Kozmické videnia sa týkajú pohrôm a prírodných dejov. Predpovedajú trebárs zatmenie slnka, mesiaca a ostatných hviezd alebo úplné zmiznutie zeme i mora.

No Artemidóros zároveň upozorňuje, že toto schematické rozdelenie vo všeobecnosti celkom neplatí, pretože sú známe prípady, že sa ani osobné sny nevyplnili presne tým, ktorí ich uvideli, ale mnohé z nich sa vyplnili vo vzťahu k najbližšiemu okoliu. Ako príklad uvádza sen o vlastnej smrti – istému mužovi, ktorému sa prisnil, v skutočnosti umrel otec.

Z neskorších období pochádza napríklad snár moslimského učenca Muhammada Ibn Sírína z 8. storočia, ktorý slúžil ako predloha najstaršieho českého snára Vavřinca z Březové, datovaného do 15. storočia. Vieme aj o zbierke interpretácií snových symbolov od arabského astrológa Giafara al Maašera, nazývaného Abú Ma’šar, pochádzajúcej z 9. storočia a snári talianskeho matematika Gerolama Cardana, zostaveného na základe spomenutého Artemidórovho spisu v 16. storočí. Koncom 19. storočia upútala pozornosť svetovej verejnosti kniha venovaná interpretácii snov od Chalila El-Masriho. Tento orientálny autor žijúci v Paríži sa vyhlasoval za priameho potomka chaldejsko-egyptsko-grécko-rímskych interprétov snov. Vo svojom diele údajne zhrnul poznatky celých generácií jeho predkov.

Dôkaz o popularite snárov medzi Slovákmi poskytuje viacero diel tohto druhu z 19. a 20. storočia (Welký Snář, Knižočka ssťastia, Prawdomluwec, Nowy Egyptycký Snár, Najúplnejší nový veľký snár a i.). Problematikou snov sa okrem iných zaoberali aj viacerí lekári a psychológovia. Slávny psychoanalytik Sigmund Freud priblížil mechanizmus snívania a význam snových symbolov v knihe Die Traumdeutung (Výklad snov, 1900), kde tvrdí, že sny sú v skutočnosti maskované túžby a priania, väčšinou vyjadrujúce erotické žiadosti alebo želania, ktoré sú z hľadiska morálky neprijateľné (napr. prianie, aby niekto zomrel) a práve preto naberajú formu snov.

Symbolika snov
Poďme sa teda pozrieť na význam jednotlivých symbolov podľa snárov. Poslúžia nám pritom dve knihy – Najúplnejší nový snár z roku 1949 (údajne zostavený z najstarších prameňov a z pozostalých rukopisov po slávnych kaldejských, perzských a egyptských mudrcoch) a dielo Alberta Akliča Tri zlomené pečate (1970), ktorého súčasťou je snár vypracovaný na základe starších predlôh.

Najúplnejší nový snár interpretuje sen, v ktorom sa objaví tenší povraz alebo šnúrka ako upozornenie na nadchádzajúcu samovraždu priateľa. Manželský zväzok zasa môže predznamenávať bláznovstvo, chorobu, ale i smrť.

Zatmenie slnka či mesiaca znamená smútok a žiaľ prinesie aj sen o zamykaní dverí. Dusiť sa vo sne alebo trpieť astmou je znamením istej smrti. Zomrie aj ten, komu sa sníva, že sa utopil.

Pohrebná truhla, zjavená v sne, veští smútok, avšak truhla plná potravín je symbolom bohatstva. Ženský korzet znamená chorobu i smrť. Sen o vytrhnutí zdravého zubu vraj predznamenáva chorobu, v prípade vypadnutia takéhoto zubu ide o upozornenie na blížiacu sa smrť blízkeho priateľa alebo niekoho z rodiny, ak je však vo sne vytrhnutý chorý zub, snívajúceho čaká zdravie, a ak sa mu zdá o vypadnutí chorého zubu, umrie niekto známy alebo vzdialený príbuzný.

Človek, ktorého vo sne trápi silná nádcha, čoskoro zomrie a podobný osud čaká aj dievčinu, ktorej sa sníva o pytačkách a toho, kto počas spánku počul škriekať kuvika. Tento vták ale nemusí byť len poslom smrti – vidieť, avšak nepočuť ho znamená pre spiaceho dlhý život. Smrť taktiež predznamenáva sen o popraskaných perách, južnom vetre šľahajúcom do tváre, hlístach, suchých halúzkach či vyschnutom agáte. Naopak, dobrým znamením sú napríklad biele gate a dariť sa bude aj tomu, komu sa sníva, že si pochutnáva na guláši alebo zbiera dozreté ovocie.

V knihe Tri zlomené pečate sú významy snov rozdelené podľa toho, či patria k živlu zemskému (osoby narodené v znamení Býka, Panny a Kozorožca), vzdušnému (ľudia zrodení v znamení Blížencov, Váh a Vodnára), vodnému (ľudia narodení v znamení Škorpióna, Rýba a Raka), ohnivému (tí, ktorí sa narodili v znamení Barana, Leva a Strelca) alebo k živlu „kvintesencie“, kde sa radia sny duševne pracujúcich ľudí – najmä filozofov, vedcov, umelcov, géniov, ale i aktívnych a organizačne zdatných osôb manažérskeho typu. Pre ľudí zemského živlu napríklad platí, že ak sa im sníva o kvitnúcej rastline aloe, budú dlho žiť, avšak sen, v ktorom sa objaví oltár prinesie nešťastie a aj sen o priadzi je znamením zlého – straty známeho človeka. Ľuďom vzdušného živlu prináša radosť a šťastie snový symbol anjela alebo sen o pití bazového čaju, no čierny oblak predznamenáva zármutok a veľký žiaľ.

Ak vidí snívajúca osoba spätá s vodným živlom umierať labuť, znamená to, že krásne dni sú preč. Celkom inak je to ale v prípade sna o studenej vode, ktorý prezrádza príchod šťastia. Sen o peci je pre ľudí ohnivého živlu upozornením, že je potrebné zmeniť životný štýl a nájsť cestu k záchrane. Svietnik zasa poukazuje na správny spôsob života.

Sviatočný večer, o ktorom sa sníva človeku živlu kvintesencie, symbolizuje dlhý a pohodlný život a sen o mŕtvom predznamenáva priaznivý obrat. Ale ak takúto osobu vo sne uštipne had, nastanú nepríjemnosti.

Pripravil Mgr. Pavol Ičo, foto poskytol autor © Slovenské pohrebníctvo
publikované 10. 2021
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku