Spolupráca má tradíciu

07.04.2014

Slovenské a české pohrebníctvo

Naše dve krajiny, historicky späté svojou spoločnou existenciou na minulosť zabudnúť nemôžu a ani nechcú. To, že patríme navždy spolu napriek rozdeleniu a fungujúcim samostatným štátom dokazujú nielen jednotlivci vo svojich príbuzenských vzťahoch, ale aj úzko spolupracujúce firmy, podnikatelia a samozrejme i združenia. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb nie je výnimkou.
 
„Spolupracujeme spolu prakticky od rozdelenia Československa a aj keď v tejto dobe ešte asociácia neexistovala, jednotlivé subjekty na poli pohrebných služieb Česka i Slovenska mali medzi sebou vždy úzke, nadštandardné vzťahy“ povedal pre Slovenské pohrebníctvo jej predseda Ladislav Stríž.
 
valna-hromada_7988
O dianí na Slovensku informoval predseda SAPaKS, Ladislav Stríž
„To sa prejavilo i po vzniku asociácie, kedy sme nadviazali kontakt so „Sdružením pohřebnictvi v ČR“. Praktická spolupráca spočíva vo vzájomnom poskytovaní  si informácií o dianí na Slovensku a v Čechách, pomáhame si i v jednotlivých prípadoch, kedy pohrebné služby zasahujú svojou činnosťou za hranice vlastného štátu. Organizujeme spoločné stretnutia, vzájomne sa pozývame na akcie, ktoré jednotlivé strany organizujú. Najvýznamnejšou udalosťou, ktorú naša strana pripravuje, je konferencia pohrebníctva v rámci V 4, kde budú zástupcovia nielen z Českej republiky ale aj Maďarska a Poľska“, dodáva Ladislav Stríž.
 
Každoročne sa v Českej republike koná Valná hromada Sdružení pohřebnictví v ČR, na ktorú organizátor pozýva aj zástupcov Slovenska. Nebolo tomu inak ani tento rok. Stretnutie sa koná v Žďárskych vrchoch v hoteli s príznačným názvom Skalský dvůr. Neoficiáne rozhovory začali už deň vopred, kedy sa postupne dostavili členovia SP v ČR, pozvaní hostia a zástupcovia firiem, výrobcov v oblasti pohrebníctva.
 
Ráno pred začatím samotnej Valnej hromady prebehla prezentácia noviniek, výrobkov a služieb v priestoroch pred konferenčnou miestnosťou. Na Valnej hromade vystúpil aj predseda SAPaKS, ktorý pripomenul tradične dobré vzťahy medzi organizáciami a ich členmi, informoval o pripravovanej konferencii V 4 a o rozšírení obsahu magazínu o články českých kolegov a taktiež o distribúcii na české územie.

Na stretnutí bol i zástupca Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Tomáš Kotrlý, s ktorým asociácia úzko spolupracuje pri príprave konferencie a ktorý je dnes už stálym prispievateľom magazínu Slovenské pohrebníctvo.

Podrobné výsledky VH nájdete na stránkach Sdružení pohřebnictví v ČR.

Pripravil pavel ondera © Slovenské pohrebníctvo


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 20 fotografií

 

Podporte náš článok