Premenovanie cintorína

01.07.2019

Ružinov - Vrakuňa

Jeho názov „Ružinovský“ bol prirodzeným výsledkom vtedajšieho chápania jednotlivých bratislavských štvrtí. Ružinovská tesne susedí so Starým mestom a mestskou časťou Nové mesto, a na svojom južnom okraji sa dotýka mestskej časti Vrakuňa.

V dobe vybudovania cintorína a uvedenia do prevádzky bola časť Bratislavy - Ružinov dominantnou tak z hľadiska rozvoja ako i z pohľadu na počet obyvateľov, (najväčšia mestská časť Bratislavy). Nebolo teda nič výnimočné na tom, že novovzniknutý cintorín dostal názov Ružinovský, nakoľko sa predpokladalo, že väčšina zosnulých uložených na tomto mieste bude priamo z mestskej časti Ružinov, v neposlednom rade, mestská časť Vrakuňa mala svoj cintorín na Kaméliovej ulici.Ak si chcete pozrieť toto video priamo na YouTube kanáli kliknite na tento odkaz https://youtu.be/zV2u53z9gk8
Podporte náš článok