SAPaKS rokovala v Bratislave

10.10.2016

Rokovanie V4 o evidencii vojnových hrobov

V rámci krajín Vyšehradskej skupiny by sa mala budovať spoločná evidencia vojenských hrobov, ktorá by bola prospešná jednak pre odbornú, ale aj laickú verejnosť. Konštatovali to zástupcovia z oblasti pohrebníctva zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska na pracovnom stretnutí krajín V4, ktoré sa uskutočnilo dňa 27. septembra v Bratislave.
 
Podporte náš článok