Vzdelávanie a repatriácie

16.03.2017

Rokovanie o technickej norme

 Brusel - Slovenská delegácia SAPaKS sa zúčastnila druhého oficiálneho zasadania európskej technickej komisie CEN/TC 448 o pohrebných službách. Miestom konania bola budova CENELEC (Európsky výbor pre elektrotechnickú štandardizáciu) v Bruseli, Belgicku.


 

0739D407-BCF3-411C-9606-3B72B84C0F22
Petr Rambousek a Vladimír Ecker
Cieľom tohto zasadania bolo prerokovanie pripomienok k navrhovanému textu novej európskej technickej normy pre pohrebné služby EN 15017. Táto technická norma bude platná vo všetkých krajinách Európskej únie a nadobudne právne účinky národných zákonov v tých oblastiach, ktoré miestne národné zákony o pohrebníctve nepokrývajú. Stále však platí pravidlo, že národný zákon má vyššiu moc ako technická norma a to v prípade, ak by obe pojednávali o tej istej problematike.

 

Hlavná časť tohto rokovania sa zaoberala pripomienkami k textom o takzvanom minime pohrebníckeho vzdelávania a taktiež o repatriácií, teda o odvoze zosnulých do svojich domovských krajín.

Najbližšie pracovné stretnutie sa odohrá v septembri 2017, v nemeckom Düsseldorfe. Hostiteľskou organizáciou bude EFFS (Európska federácia pohrebných služieb).
Podporte náš článok