Podunajské Biskupice

11.11.2021

Prvá svetová vojna - pietny akt

11. 11. o jedenástej hodine a jedenástej minúte pred 103 rokmi (1918) sa vojna skončila podpisom kapitulačných protokolov v meste Compiegne. Práve preto sa odvtedy každoročne a v rovnakom čase konajú tisíce spomienkových slávností po celom svete.

Vojna zasiahla do všetkých oblastí ľudského života a podnietila politické, hospodárske, územné, národnostné a spoločensko - kultúrne premeny. Straty na životoch predstavovali 10 mil mŕtvych, 20 mil zranených, obrovské hmotné škody. V dôsledku tejto vojny spočíva aj zánik 4 monarchií: Rakúsko - Uhorsko, Rusko, Nemecko, Turecko.Vznikli nové štáty napr. Slováci, Poliaci... V Rusku získali nezávislosť Litva, Lotyšsko, Estónsko.

Tradične si predstavitelia mestskej časti Bratislavy, Podunajských Biskupíc a jej obyvatelia pripomínajú obete prvej svetovej vojny. Starosta mestskej časti Mgr. Zoltán Pék, Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, riaditeľka a zástupkyňa Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským, vedenie Mestskej časti a obyvatelia. 99 vtedajších obyvateľov položilo svoje životy práve v Prvej svetovej vojne.Pozrite si fotografie v priloženej galérii.

Text (internet), fotografie Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 11. 2021
 
Podporte náš článok