Medzinárodná konferencia o pohrebníctve

01.02.2014

Príprava konferencie

 V piatok 31. januára sa uskutočnilo v Bratislave prípravné stretnutie zástupcov štyroch štátov a Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb, ktoré malo za cieľ rozhodnúť o konaní a programe historicky prvej Medzinárodnej konferencie v oblasti pohrebníctva. Priebeh stretnutia monitorovali aj redaktori Slovenského pohrebníctva.

Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia záujmových organizácií a štátnych inštitúcií Slovenskej, Maďarskej, Poľskej a Českej republiky.

Na potrebe spolupráce v oblasti pohrebníctva sa zhodli všetky zúčastnené strany. Túto potrebu pociťovali všetky štáty rovnako. Každá republika má nastavené svoje vlastné legislatívne podmienky, ktoré prihliadajú na miestne zvyklosti a potreby obyvateľstva, hygienické a zdravotné normy. Pri vzájomnej spolupráci, ktorá prakticky prebieha viac než často, treba vzájomne rešpektovať nastavené pravidlá.

Cieľom konferencie bude nielen ozrejmenie si týchto pravidiel, ale mala by prispieť ku koordinácii spolupráce jednotlivcov, firiem na národnej úrovni. Na pripravovanej konferencii, ktorá prebehne koncom tohoto roka odznejú podnety zo všetkých štyroch štátov, týkajúce sa aplikácie zákonov v regionálnom zmysle, etiky a kvality služieb, podnety zo sociálno-ekonomickej oblasti s prihliadnutím na sociálne pohreby a ekonomickú situáciu obyvateľstva a podnety na vzdelávanie pracovníkov v tomto odvetví, ktoré napríklad už veľmi dobre funguje v Českej republike.

O konečnom termíne a mieste konania konferencie bude iniciátor, Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb informovať média v dostatočnom časovom predstihu.

Podrobnejšie info o zastúpení jednotlivých štátov na www.sapaks.sk
 
Pripravil pavel ondera © Slovenské pohrebníctvo


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne 13 fotografií

 

Podporte náš článok
Fotogaléria k článku