Hanobenie ostatkov

23.01.2015

Prečin alebo trestný čin?

TASR uverejnila správu, že v Tornali na cintoríne na Šafárikovej ulici prišlo ku hanobeniu miesta posledného odpočinku. Páchateľ sa jej mal dopustiť tým spôsobom, že vybral dve urny z pomníkov a ich obsah vysypal v okolí. Keďže zo správy vyplýva, že nejde o krádež, pretože podľa hovorkyne PZ Petry Kováčikovej nevznikla rodinám žiadna majetková škoda, začali vec posudzovať ako prečin.

Pôvodná správa TASR - kliknite, otvorí sa v novom okne

Názor redakcie

rozptyl_1285
Takáto je konzistencia popola v urne. Foto z rozptylovej lúky, Pavel Ondera
Domnievame sa, že v tomto prípade ide o Hanobenie mŕtveho načo pamätá TRESTNÝ ZÁKON č. 300/2005 Z.z. konkrétne §366, kde hrozí odňatie slobody na šesť mesiacov až tri roky. Prípadne by malo ísť i o súbežné porušenie zákona §365, ktorý hovorí o Hanobení miesta posledného odpočinku a o poškodení urny. Nie sme právnici. Na druhej strane si však uvedomujeme vážnosť daného skutku, ktorý sa iste hlboko dotkol pozostalých. Práve tým, že páchateľ obsahy urien vysypal, nastala situácia, ktorá sa nedá vziať späť. Ostatky už nikdy nebudú kompaktne uložené, popol je natoľko jemný (viď obrázok), že sa nedá opätovne do urny vložiť bezo zbytku. Podľa nás teda došlo v prvom rade  ku Hanobeniu mŕtveho.

K podobným činom dochádza i v ČR a tam sa veru s takýmito delikventami nemaznajú. Využívajú Trestní zákoník 40/2009 Sb. §359 v plnej miere. Len na Slovensku to vyzerá, že polícia má vždy akosi zviazané ruky a volí schodnejšie riešenie...

Text a foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
Podporte náš článok