Štáty V4 našli spoločnú reč i postupy

12.11.2014

Prebehla konferencia štátov V4 o pohrebníctve

Odborníci z oblasti pohrebníctva, medicíny a štátnych úradov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska sa stretli na prvej medzinárodnej konferencii pod názvom „Právo na ľudskú dôstojnosť,“ kde sa dohodli na spoločných záujmoch, pričom spoločné postupy deklarovali v schválenej multilaterálnej rezolúcii krajín V4. Prvé odborné podujatie tohto typu vo Višegrádskom priestore sa uskutočnilo v dňoch 5-6. novembra 2014 na výstavisku Expo Center v Trenčíne.
 
Iniciátorom odborného podujatia bola Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. (SAPaKS). Organizácii medzinárodnej konferencii Právo na ľudskú dôstojnosť predchádzalo pracovného stretnutie prípravného výboru, ktoré sa konalo 31. januára 2014 v Bratislave za účasti zástupcov z krajín V4. „Vznikom SAPaKS sa na Slovensku začala otvorenosť pohrebníctva voči občanom i médiám, ale zároveň tu vznikla aj možnosť kontroly v tomto odvetví našej ekonomiky.

V súčasnosti sme sa dostali do obdobia, kedy je potrebné zjednotiť a zosúladiť postupy krajín V4, ktoré predstavujú de facto bývalý východný blok. Potenciál konferencie sa podľa predsedu SAPaKS Ladislava Stríža nachádza vo vzniku  komisie V4 ako i v odporúčacích dokumentoch, ktoré budú môcť využiť všetky zúčastnené krajiny pri prijímaní a tvorbe vlastných pravidiel na svojom území. “Tento krok za nás nemohli urobiť žiadne organizácie na poli pohrebníctva v Európe, toto si musíme urobiť sami, až potom je reálna šanca stať sa akceptovateľným subjektom pre všetky už dávno fungujúce organizácie,“ dodal predseda SAPaKS Ladislav Stríž.
 
IMG_3783
Ladislav Stríž (vľavo) a výkonný riaditeľ Európskej federácie pohrebných služieb EFFS Dr. Rolf Lichtner
viac foto v galérii pod článkom
Prítomným sa prihovoril prezident EFFS
Ďalej na konferencii vystúpil výkonný riaditeľ Európskej federácie pohrebných služieb (European Federation of Funeral Services) Dr. Rolf Lichtner z Nemecka, ktorý sa poďakoval organizátorom za pozvanie, a prítomných informoval o aktuálnych témach, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú odborníci z EFFS. Účastníkov konferencie ďalej informoval o aktuálnych opatreniach v súvislosti s vírusovým ochorením ebola, ako aj o potrebe schválenia právneho predpisu, ktorý bude platiť v celej Európskej únii.
 
Prednášky v piatich odborných sekciách
Program konferencie bol rozdelený do piatich sekcií. Prvá sekcia sa venovala budúcnosti pohrebníctva štátov V4, východiskám vedúcim ku kooperácii v praktickom výkone činností, vyhliadkam pre spoločné zladenie záujmov v prospech človeka. Témou druhej sekcie bola platná legislatíva a jej dopad na praktickú aplikáciu výkonu pohrebných služieb v záujmu zachovania práva na ľudskú dôstojnosť. V tretej sekcii sa diskutovalo o zdravotníctve a súdnom lekárstve, vrátane možných rizík hroziacich pri výkone povolania v pohrebníctve, možného ohrozenia obyvateľstva a životného prostredia, či predchádzania rizík.

Konferencia pokračovala druhým dňom rokovania v štvrtej a piatej sekcii s tématickým zameraním na Správu obecných a mestských cintorínov, následne v poslednej sekcii odznela téma História, súčasnosť a tradície pohrebníctva.

Rezolúcia účastníkov konferencie
Výstupom prvej medzinárodnej konferencie pohrebníctva vo Višegrádskom priestore bola prijatá rezolúcia, ktorá vychádzala z podnetov prítomných.

Kompletný materiál nájdete na stránkach Asociácie www.sapaks.sk

Text Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 51 fotografií
Podporte náš článok