16. - 17. 5. 2024

24.05.2024

Prebehla Konferencia pohrebných služieb na Slovensku

Bratislava - 18.5.2024 Medzinárodná konferencia pohrebných služieb sa konala v hoteli Bratislava, pričom prilákala odborníkov a zástupcov pohrebných služieb z celej Európy. Tento významný event sa uskutočnil v dňoch 16. až 17. mája 2024 a poskytol platformu na výmenu poznatkov a skúseností medzi profesionálmi z tohto odvetvia. Cieľom konferencie bolo nielen zlepšiť kvalitu služieb, ale aj hľadať nové riešenia a inovácie, ktoré by mohli zjednodušiť a zefektívniť procesy spojené s pohrebnými službami.

Prvý deň konferencie zahájil uvítací prejav predsedu Slovenskej asociácie pohrebných služieb, ktorý zdôraznil dôležitosť medzinárodnej spolupráce a neustáleho vzdelávania v tejto oblasti. Nasledovali prednášky renomovaných odborníkov, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a najnovšie trendy v oblasti pohrebníctva. Diskutovalo sa o témach ako je digitalizácia pohrebných služieb, ekologické pohreby a nové legislatívne normy v rôznych krajinách.

Súčasťou konferencie boli aj praktické workshopy, kde si účastníci mohli vymeniť názory a skúsenosti, ale aj naučiť sa nové techniky a postupy. Účastníci mali možnosť diskutovať o rôznych prístupoch a stratégiách, ktoré môžu pomôcť pozostalým v ťažkých chvíľach.

Druhý deň bol zameraný na domáce témy v oblasti pohrebníctva, kde predstavili najnovšie modely pohrebných vozidiel, moderné krematória a softvérové riešenia pre správu pohrebných služieb. Zástupcovia pohrebných služieb mali príležitosť vidieť a vyskúšať najnovšie zariadenia na prenos zosnulých, ktoré môžu zlepšiť efektivitu a kvalitu ich služieb. Záver konferencie patril panelovej diskusii, kde sa preberali výzvy a budúcnosť pohrebných služieb. Účastníci zdôraznili potrebu adaptácie na meniace sa spoločenské normy a zvyšujúce sa požiadavky na udržateľnosť a ekologickosť pohrebov. Konferencia skončila slávnostnou večerou, kde sa účastníci mohli neformálne porozprávať a nadviazať nové kontakty.

Medzinárodná konferencia pohrebných služieb v hoteli Bratislava bola úspešnou a inšpiratívnou udalosťou, ktorá priniesla množstvo nových poznatkov a inovácií do tohto špecifického a citlivého odvetvia. Účastníci odchádzali s pocitom, že sa ich služby môžu neustále zlepšovať a prispievať tak k dôstojnému a rešpektujúcemu prístupu k poslednej rozlúčke s blízkymi.

Na konferencii sa významnou mierou podieľali aj naši partneri a sponzori. Pozri fotopríloha.
 

Pripravil Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 05. 2024
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku