Nárok na pracovné voľno pri úmrtí príbuzného definuje Zákonník práce §141, ods.2, písmeno d).

21.05.2012

Pracovné voľno

Neraz sa stretávame s tým, že nás zamestnávateľ požiada, aby sme si svoju účasť na poslednej rozlúčke s naším príbuzným zabezpečili formou čerpania riadnej dovolenky. Reagujeme na otázku našej čitateľky.

Žanetka Liptovský Mikuláš

Prosím poraďte, ako je to s voľnom z práce pokiaľ mi zomrie príbuzný?
                                                                   
Manžel, manželka, dieťa. Poskytuje sa pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni, ďalší deň pre účasť na pohrebe.

Rodič a súrodenec zamestnanca, rodič a súrodenec jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca. Poskytuje sa voľno jeden deň, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.

Prarodič alebo vnuk zamestnanca, alebo prarodič jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti. Poskytuje sa voľno jeden deň, a na ďalší deň, ak zamestnanec je i obstarávateľ pohrebu.

Náhrada mzdy sa poskytuje v sume priemerného zárobku a zamestnanec je povinný túto prekážku v práci preukázať, napríklad potvrdením o účasti na pohrebe. Potvrdenie o účasti na pohrebe vydáva Pohrebná služba obstarávajúca obrad zosnulého alebo príslušný miestny úrad, matrika.
Podporte náš článok