10.02.2021

Pohrebné služby sú stále bez očkovania

Napriek neustálym urgenciám nie sú pohrebné služby zaradené do stratégie očkovania MZ SR

Keďže ide o zamestnancov, ktorí nevyhnutne prichádzajú priamo do styku s osobami nakazenými COVID 19 a taktiež vstupujú do priestorov patologických pracovísk (SLaPA), riziko je u nich podstatne vyššie ako napr. u upratovačiek v nemocniciach, ktoré na zozname uvedené sú.

Pracovníci pohrebných služieb tiež prichádzajú do styku aj s rodinnými príslušníkmi pri vývoze z bytov, kde sú všetci v karanténe (izolácii). Tak isto pracovníci priamo v pohrebných službách, na pohrebiskách a v krematóriách sa nevyhnú kontaktu s osobami blízkymi zosnulému na Covid 19.

Na TA3 dostal slovo aj predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb a člen predstavenstva Európskej federácie pohrebných služieb, Ladislav Stríž.
 
Podporte náš článok