Dodržiavanie zákona 131, ceny a účtovanie

15.12.2012

Pohrebné služby dnes

Rozšírená novembrová anketa v sebe zahŕňala štyri otázky týkajúce sa skúseností s výberom a službami pohrebných služieb vo vašom okolí. Chceli sme zistiť skutočný stav, v akom je dnešné pohrebníctvo z pohľadu obyčajného človeka, ktorý tieto služby využíva. Výsledky dopadli žiaľ, podľa očakávaní, neslávne. Poďme sa teda pozrieť ako ste odpovedali.

Prvá otázka smerovala k výberu pohrebnej služby. Nie je to tak dávno, čo začali platiť nové pravidlá podľa zákona 131/2010 Z.z. a niektoré pohrebky ho stále nechcú brať na vedomie. Výber pohrebnej služby by mal byť slobodným aktom objednávateľa, zvlášť v nemocniciach a na patológiách by nikto pozostalým nemal podsúvať alebo dokonca vnucovať žiadnu pohrebnú službu.

11_2012_výber pohrebky
 

Skúsenosti s tým, že im službu v týchto inštitúciách odporúčal personál malo rovných 40% odpovedajúcich. Prípadov, keď priamo pozostalých oslovila pohrebná služba bolo 18,46%. Len 41,54% odpovedajúcich si vybralo pohrebnú službu samo v intenciách zákona.

11_2012_cena_za_sluzby
 

Ďalšia otázka smerovala ku výške účtovanej ceny. Za nízku ju považovalo 24,19% hlasujúcich, za primeranú 27,42% a za vysokú až 48,39% odpovedajúcich.
 
Ďalej nás zaujímala chúlostivá odpoveď na otázku a to, či bolo účtovanie v poriadku z hľadiska daní a účtovníctva. Tu musíme konštatovať, že v anonymnej ankete sa ukázalo ako často podnikatelia využívajú možnosť vyrovnania sa s klientom v hotovosti bez dokladu, alebo len s čiastočnými potvrdeniami, aby nemuseli odvádzať štátu povinné úhrady. Musíme však konštatovať, že tento trend je bežný nielen v prípade pohrebných služieb, ale je to taký slovenský ľudovo – národný šport.

11_2012_potvrdenia na polozky


Potvrdenie na všetky účtované položky dostalo iba 29,51% odpovedajúcich. Potvrdenie iba na niektoré položky, teda neúplné vyúčtovanie dostalo až 52,62%. A teraz prichádza zlatý klinec, žiadne potvrdenie na zaplatené služby, ani na jedinú položku, nedostalo 27,87% hlasujúcich. Ak by sme to zobrali z celkového pohľadu, len 29,51% pohrebných služieb je čestných a jedná podľa platných zákonov SR, kým ostatné sa ich snažia obchádzať.

Poslednou otázkou sme zisťovali spokojnosť zákazníkov so službami v oblasti pohrebníctva po konkrétnych osobných skúsenostiach. Napriek vyjadreniu v predchádzajúcich otázkach, spokojnosť prejavilo až 43,86% odpovedajúcich. Boli medzi nimi zrejme aj tí zákazníci, ktorí sa domnievali, že ak na služby nedostali potvrdenie, pravdepodobne im PS dala cenu bez DPH a oni tak ušetrili. V mnohých prípadoch sa však stáva, že tzv. cena bez DPH býva rovnaká, niekedy aj vyššia ako tá riadne definovaná v účtovnej ponuke podnikateľa. Samozrejme, medzi širšiu skupinu nespokojencov rovnako patrili i tí, ktorí tak isto obdržali žiadne alebo čiastočné vyúčtovanie. Spolu tvorili 56,14% odpovedajúcich.
 
Čo povedať na záver prieskumu? Momentálny stav nás samozrejme neteší. Nedomnievame sa, že k náprave príde zo dňa na deň, napríklad po uverejnení výsledkov tejto minianketky. V pohrebníctve, tak ako v každom inom odvetví musí prísť k zmene myslenia a spôsobu podnikania. Pravdou je, že toto si hovoríme už 24 rokov, a stále sme nikam nedospeli. Možno na tom majú svoj podiel i tí, ktorí nám vládnu. Veď aký môžeme mať vzor v hospodárení, keď dnes a denne sa vynárajú kauzy a kauzičky ako štát a tí čo sú pri moci narábajú s peniazmi, ktoré v rámci systému do spoločnej kasy tečú. Vieme, poukazovanie na chyby iných neospravedlňuje toho, kto chyby a podvody sám pácha. I preto tu hovoríme o zmene myslenia, postojov. Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb sa o transparentné presadzovanie platných zákonov snaží už roky a vo svojej činnosti bude pokračovať. Tak keď sa nabudúce budete rozhodovať o tom, na koho sa obrátiť, vyskúšajte niektorú službu, ktorá má popri svojom názve i prívlastok „Člen SAPaKS“. 
Podporte náš článok