Vojenský pohreb v Štúrove

30.12.2015

Pochovali neznámeho vojaka

 Na Vojenskom cintoríne príslušníkov Červenej armády v Štúrove dňa 2. novembra 2015 za zvukov vojenskej hudby a čestných sálv pochovali kostrové ostatky neznámeho vojaka, ktorý padol v krutých bojoch počas II. svetovej vojny. Pietny akt sa uskutočnil za účastí pozvaných hostí, veteránov a širokej verejnosti.


V marci 1945 v Štúrove a jeho okolí zúrili kruté boje. Na bojisku tu zahynulo mnoho vojakov na strane osloboditeľov, ale aj na strane nemeckých vojsk, a tak boli hroby často vytvorené priamo na bojisku. „Územie, ktoré nás obklopuje, bolo v priebehu druhej svetovej vojny miestom veľkých bojov. Nemecké vojská totiž popri rieke Hron vybudovali svoje obranné pozície a urputne sa snažili zastaviť postup Červenej armády. Výsledkom týchto bojov bolo, že toto územie bolo niekoľkokrát oslobodené a následne opätovne obsadené, pričom tu padlo veľmi veľa vojakov. Takisto bolo zaznamenaných veľmi veľa civilných obetí. Druhá svetová vojna znamenala jednu z najväčších katastrof ľudstva,“ povedal v úvode príhovoru  primátor Štúrova Ing. Eugen Szabó s tým, že po druhej svetovej vojne bolo rozhodnuté, že v Štúrove sa sústredia telesné a kostrové pozostatky príslušníkov Červenej armády. Výsledkom je, že na Vojenskom cintoríne je pochovaných vyše 5 400 vojakov. Bohužiaľ, u väčšiny z nich nepoznáme mená.

IMG_0921
Radca vyslanca Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej Republike Andrej Šabanov, foto Pavel Ondera
Ako povedal v príhovore generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Ing. Adrián Jenča, kostrové ostatky neznámeho príslušníka Červenej armády boli nájdené na jar tohto roku (12. marca) pri sondážnych a izolačných prácach súvisiacich s pochovaním vojakov nemeckej armády v katastri obce Bíňa. „Vojna spôsobuje bolesť, utrpenie a vyberá si tú najvyššiu daň – ľudské životy. Nerozlišuje príslušnosť k armáde, k národom, neskúma dôvody, ani príčiny. Nedáva zmysel pre ľudské hodnoty. Mladý muž, ktorého meno nám nie je známe, hrdinsky položil svoj život za našu slobodu. Donedávna spočíval v hrobe spolu so svojimi protivníkmi, ale dnes, práve na pamiatku zosnulých, bude dôstojne pochovaný so svojimi kamarátmi spolubojovníkmi,“ povedal počas pietnej rozlúčky generálny riaditeľ sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Ing. Adrián Jenča. Pietny akt je podľa neho výsledkom spolupráce vykonávateľov exhumácií, vedenia obce Bíňa, občianskymi združeniami, mestom Štúrovo, Krajským pamiatkovým úradom v Nitre, príslušníkmi Ozbrojených síl SR, Veľvyslanectvom Ruskej federácie v SR a predstaviteľmi Ministerstva obrany Ruskej federácie. Vďaka ich súčinnosti, prístupu a porozumeniu sa na neznámeho vojaka nikdy nezabudne.

Podľa radcu vyslanca Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR Andreja Šabanova je symbolické, že pozostatky neznámeho vojaka Červenej armády boli nájdené pri príležitosti sedemdesiateho výročia ukončenia 2. svetovej vojny. „Vo februári 1945 tu jednotky 7. gardovej armády druhého ukrajinského frontu viedli ukrutné boje s fašistickými okupantmi. Za víťazstvo musela naša krajina zaplatiť miliónmi ľudských životov. Len pri oslobodzovaní Slovenska stratil sovietsky ľud vyše 63 000 vojakov, stovky tisíc boli zranení. Na takéto katastrofy svetového meradla si musíme pamätať a vyvádzať z nich právne závery. Práve preto je povinnosťou každého zodpovedného politika a občana nepripúšťať si pokusy o prepísanie dejín II. svetovej vojny. Musím povedať, že sa úprimne tešíme, že Rusko a Slovensko rovnako hodnotia vojnové udalosti, že máme jednu pravdu o druhej svetovej vojne, o hrdinstvách,“ povedal A. Šabanov, ktorý zdôraznil, že Rusko je vďačné slovenskému ľudu za jeho srdečný a starostlivý vzťah k pamiatke na osloboditeľov – na Červenú armádu. Tento vzťah sa podľa neho prejavuje v dôstojnej údržbe početných vojnových hrobov príslušníkov sovietskej armády na území Slovenska, pomníkov a obeliskov postavených na ich počesť, vrátane tohto konkrétneho pietneho aktu. „Našou hlavnou úlohou je zachovať historickú pravdu o druhej svetovej vojne kvôli mieru a prosperite národov Ruska a Slovenska. Neznámy vojak Červenej armády, na tvoj hrdinský skutok nikdy nezabudneme, odpočívaj v pokoji,“ dodal radca vyslanca Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej Republike Andrej Šabanov.

IMG_0876
Podpis odovzdávacieho protokolu, foto Pavel Ondera
Samotnému pietnemu aktu ukladania pozostatkov vojaka predchádzalo podpísanie protokolov o odovzdaní ostatkov na Mestskom úrade Štúrovo. Protokol o odovzdaní ostatkov vojaka na Mestskom úrade Štúrovo podpísali: primátor mesta Štúrovo Ing. Eugen Szabó, zástupkyňa primátora mesta Štúrovo PaedDr. Kornélia Slabáková, starostka obce Bíňa Eva Čákváriová, riaditeľka Odboru všeobecnej vnútornej správy Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR JUDr. Jana Vallová, PhD., Michal Bochin zo Spoločnosti starostlivosti o nemecké vojnové hroby a predstaviteľ Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej Republike.
 
Na Vojenskom cintoríne v Štúrovej s plochou 0,36 ha je pochovaných 5 248 vojakov Červenej armády padlých v II. svetovej vojne. Cintorín bol založený v roku 1947. Dnešnú podobu nadobudol rekonštrukciou ukončenou v roku 1994. V rámci rekonštrukcie pietneho miesta bolo upravených 8 veľkých spoločných hrobov, 168 hrobových miest s náhrobnými kameňmi a v zadnej časti cintorína bola osadená socha Smútiaca matka s plastikami. Autorom sochárskeho diela je akademický sochár Emil Venkov. Vojenský cintorín je zapísaný v registri národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Správcom areálu je mesto Štúrovo.
Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 12 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku