Medzinárodná výstava

06.12.2021

Paríž 2021

Od roku 1987 prebieha v Paríži každé dva roky medzinárodný veľtrh v oblasti pohrebníctva. Tento rok bola výstava mimoriadne úspešná. Konala sa v Le Bourget v dňoch 17.-19. novembra. Celkovo prilákala viac ako 5 tisíc profesionálov z oboru, z toho bolo 12% zo zahraničia, konkrétne zo 40 krajín.

Slovensko zastupoval predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislav Stríž. SAPaKS je taktiež členom európskej federácie pohrebných a kremačných služieb EFFS.

Vystavovatelia ponúkali novinky pre pohrebníctvo a to z oblasti vybavenosti, modernizácie a samozrejme najnovšieho vozového parku s pohonom klasickým, hybridným alebo elektrickým.

Počas trvania výstavy prebiehali aj tri konferencie.
Témy konferencií:
1. Digitalizácia pohrebných služieb
2. Pomoc Corporate Social Responbility pre prevádzkovateľov pohrebných rozlúčok
3. Pohrebný obrad, perspektíva, vývoj

Okrem reprezentácie Slovenska na tomto veľtrhu Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb upevnila vzťahy so zástupcami výrobcov a ostatných poskytovateľov pohrebných služieb krajín EÚ.

Pozrite si priloženú galériu.
Podporte náš článok