Reportáž

12.10.2023

Ojedinelé podujatie na Slovensku

Pred pár dňami prebehla v Lučenci nezvyčajná akcia s titulom „Burza pohrebných vozidiel“ organizovaná Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb v spolupráci s majiteľom pohrebnej služby Archa Michalom Katreniakom, ktorý je zároveň aj podpredsedom SAPaKS.

Myšlienka usporiadať toto podujatie skrsla u predsedu SAPaKS Ladislava Stríža, podobne ako tomu bolo v prípade zorganizovania medzinárodnej výstavy Slovak Funeral v Trenčíne, ktorá mala štyri úspešné ročníky a ktorú ukončilo až obdobie Covidu.

Na výstavách Slovak Funeral boli verejnosti predstavené originálne sprievodné akcie, lafeta určená na pohreb prezidenta (ktorá sa neskôr skutočne použila v sprievode pri úmrtí Michala Kováča), ďalej zrenovované pohrebné koče, pravidelné súťaže škôl vo viazaní kytíc a ikebán.

Zaujala najmä súťaž vo výkope hrobov, ktorá vzbudila pozornosť aj v zámorí a úspešne ju odvtedy každoročne organizujú v Maďarsku. V roku 2018 súťažili vo „Výkope hrobov“ nielen profesionáli, ale aj amatéri - zástupcovia rádia Anténa Rock.

Po piatich rokoch od poslednej výstavy v Trenčíne sa konalo podujatie v Lučenci a to bolo v rámci originality vlastnej vedeniu SAPaKS obohatené o „Burzu pohrebných vozidiel“ a „Pohrebný Country bál“.

Celej akcii predchádzalo dlhé plánovanie a samozrejme aj reklama a medializácia, proste všetko to čo v prípade výstav „Slovak Funeral“ mali na pleci profesionáli z trenčianskeho výstaviska „Expo Center Trenčín“.
 
archa
Priestory PS Archa Lučenec foto Pavel Ondera
Predstavenstvo Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb spolupracovalo s rádiom Impuls i s redaktorom TA3 Patrikom Jagerom, ktorý významnou mierou prispel k medializácii podujatia.

Všetky prípravy v meste Lučenec potom spočinuli na pleciach Michala Katreniaka, ktorý poskytol priestory a koordinoval celú akciu s vedením mesta Lučenec, s mestskou a štátnou políciou.

Predstavenstvo sa na svojich opakujúcich sa poradách radilo aj o takých detailoch akými boli parkovacie miesta pre účastníkov a návštevníkov, o zabezpečení občerstvenia vo forme stánkov, organizovanie spoločného stravovania pre registrovaných, ubytovanie pre „cezpoľných“, asociácia zabezpečovala aj oznámenia, vývesky, preukazy organizátorov či SBS.

Už v piatok sa začali schádzať v Lučenci práve organizátori a vystavovatelia, ktorí mali plné ruky práce s prípravami na hlavný program. Detaily sa rozoberali do neskorých nočných hodín.
 
 
SAPaKS
Pracovná schôdza, foto Pavel Ondera
Skoro ráno ešte prišli poslední ohlásení vystavovatelia a do približne desiatej hodiny prichádzali najmä vozidlá pohrebných služieb, keďže hlavným ťahákom tohto dňa bola „Burza vozidiel pohrebných služieb“.

V doobedňajších hodinách prebehlo v priestoroch pohrebnej služby Archa stretnutie členov SAPaKS, vítaní boli aj hostia, ktorí zatiaľ členmi ani kandidátmi nie sú. Prítomných privítal predseda Asociácie Ladislav Stríž, ktorý zopakoval plánovaný program a navrhol otvoriť aktuálne témy, ku ktorým očakával vyjadrenie aj ostatných zúčastnených.

Slovo si postupne zobrali aj podpredseda Vladimír Ecker a Michal Katreniak, ktorí tiež privítali prítomných ako prví začali diskusiu. Hneď na začiatku sa riešila novinka z tohto roku a to tzv. elektronická matrika, ktorú by mali začať používať postupne všetky pohrebné služby.

V novom ponímaní elektronickej agendy sa našlo viacero problémov, hlavne išlo o obhliadajúcich lekárov, ktorí sa v novom prostredí odmietali podpísať pod súhlas o pochovaní, prípadne spopolnení.

Hovorilo sa aj o legislatívne avizovaných zmenách týkajúcich sa definícií nakladania s mŕtvymi ľudskými plodmi, o zmenách v preprave zosnulých a pravidlách, ktoré platia v okolitých štátoch a v štátoch EÚ.
 
Archa
Priestory PS Archa Lučenec foto Pavel Ondera
V ďalšej časti, ktorá reflektovala na elektronické novinky (ktorým sa ani pohrebné služby v najbližšej budúcnosti nevyhnú) sa diskutovalo o tzv. pracovných mobilných aplikáciách, kde majú zamestnanci presne definované úkony a povinnosti, ktoré napokon pri súčinnosti s ostatnými zamestnancami vedú ku skvalitneniu poskytovania služieb.

Samozrejme prišiel na pretras aj pretrvávajúci nešvár, keď niektoré pohrebné služby nemajú vlastných zamestnancov, ale napochytre pozháňaných „pomocníkov“ vyplácajú tzv. na ruku.

Diskusia bola ozaj široká a obohacujúca, trvala až do dvanástej hodiny. Po kratučkej pauze nasledoval spoločný obed (guláš z diviny pripravovaný na dreve v kotline) po ktorom sa len tak zaprášilo.

To už do priestorov vstupovali príslušníci mestskej a štátnej polície, ktorí inštruovali najmä prítomných vodičov o priebehu jazdy mestom Lučenec v „kolóne vozidiel pohrebných služieb“. Išlo o spôsob radenia vozidiel, o sprievodné vozidlá polície, ktoré uzatvárali cesty a zabezpečovali plynulý prejazd až po konečne zaparkovanie.

Šestnásť pohrebných vozidiel tvorilo skutočne impozantný sprievod. Všetko dopadlo na výbornú a mohol pokračovať ďalší program.
 
Ceny
Priestory PS Archa Lučenec, pripravené dekoračné ocenenia foto Pavel Ondera
V priestoroch PS Archa už boli pripravení stánkari i vystavovatelia kamenárskych výrobkov, kolumbárií, prevoznej a manipulačnej techniky, ale aj sklenených náhrobných tabúľ a pomníkov z vrstveného skla odolného tlaku, záťaži, vplyvu počasia i nárazu.

Okrem občerstvenia tu záujemci našli napríklad aj stánok s príznačným názvom Sladký košík od spoločnosti Slovak Nature.

Prítomná bola aj zástupkyňa firmy prerábajúcej civilné vozidlá na pohrebné. Všetko samozrejme sledovali bedlivým okom novinári, spomeňme TA3, JOJ, SME, Florena ...

Odborná komisia zložená z prítomných členov a novinárov spoločne hodnotila vozidlá pohrebných služieb (limousine, najdlhšia merala až 6,7m). Ich cieľom bolo vybrať tri vozidlá v kategórii „Najstaršie“ a tri vozidlá v kategórii „Najkrajšie“. Výsledky rozhodnutia poroty boli oznámené až večer počas Country bálu, kedy si ocenení prevzali aj ceny. 
 
Country
Country bál, ocenení, foto Pavel Ondera
Najstaršie vozidlo poradie:
1. miesto Mercedes PS Archa Michal Katreniak
2. miesto Mercedes Radoslav Pekar
3. miesto Mercedes Judita StrížováNajkrajšie vozidlo poradie:
1. miesto Mercedes Judita Strížová
2. miesto Mercedes Radoslav Pekar
3. miesto Mercedes Pohrebný podnik Molnár
 
Po skončení činnosti poroty pozval Ladislav Stríž prítomných na večerný Country bál, kde mala v prípade záujmu zabezpečený vstup aj verejnosť. Všetci sa zišli o 18 hodine v priestoroch ZTS v reštaurácii, kde už čakal vyzdobený sál a Country kapela Texas.

Moderovania večera sa ujal Patrik Jager, ktorý si postupne pozýval k mikrofónu najmä organizátorov podujatia a spolu s nimi aj majiteľov ocenených vozidiel.

Zvlášť cenu za prípravu tohto podujatia dostal podpredseda Michal Katreniak, ktorý v lokalite svojej pôsobnosti a vo svojich priestoroch odviedol skutočne najväčší podiel práce. Po poďakovaní a zhodnotení činnosti Asociácie v rámci organizovania tohto podujatia Michal skonštatoval, že celé toto podujatie považuje za prvotný nástrel a práve tým, že zasiahol do čierneho pokladá podujatie za úspešné a teší sa na jeho zopakovanie v budúcom roku.

Po skončení oficiálnej časti už nasledovala voľná zábava, ktorá končila až v ranných hodinách.

Pozrite si fotogalériu pod článkom
Popisky k fotografiám dole pod foto
 

Pripravil Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované na portáli SP net 10. 2023
 

Späť na tému Súčasnosť
Podporte náš článok