Odporúčanie pohrebnej služby je porušením zákona!

06.09.2013

Odporúčanie, vnucovanie služieb

Dobrý deň volám sa František G..... a chcem sa opýtať či lekár ÚDZS môže pri obhliadke zosnulého v byte alebo v nemocnici odporúčať pozostalým konkrétnu pohrebnú službu.

Lekár ÚDZS nemôže v žiadnom prípade vnucovať, (ani odporúčať) žiadnu službu, pokiaľ ho o to pozostalí nepožiadajú. Porušil by tak Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Je tu však výnimka. Ak sa jedná o násilný trestný čin, alebo o úmrtie, kde je potrebné zistiť príčinu (napr. aj po dopravných nehodách) volá ohliadajúci lekár pohrebnú službu, ktorá má zmluvu s ÚDZS na zabezpečenie prevozov na pracoviská Súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Ani ona sa však nestáva automaticky tou službou, ktorá prevezme všetky starosti ohľadom následného pohrebu. Povinnosti a práva tejto zmluvnej pohrebnej služby zabezpečujúcej prepravu z miesta úmrtia na pracovisko ÚDZS končia v tom momente ako sa tento prevoz vykoná.

Pozostalí si tak môžu slobodne vybrať ktorúkoľvek pohrebnú službu. V prípade ak majú skúsenosti s nanútením pohrebnej služby kýmkoľvek zo zdravotníckeho zariadenia alebo zmluvnej prevoznej pohrebnej služby, nech sa obrátia na príslušný Úrad pre dozor nad zdravotnou starostlivosťou ÚDZS. Nahlásiť porušovanie zákona je vlastne ich občianskou povinnosťou.

Viac sme o takýchto prípadoch písali v našej rubrike "Za hranicou zákona" http://www.pohrebnictvo.sk/za-hranicou-zakona/
Podporte náš článok