Návrh zákona neprešiel

12.02.2015

O zákone č. 131 hlasovalo 131 poslancov

 Včera 11. 2. 2015, krátko po 17 hodine prerokovala NR SR návrh poslanca Alojza Hlinu o zmene zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Pán poslanec navrhoval vypustiť alebo zmeniť v zákone paragrafy týkajúce sa nájmu hrobového miesta a výpoveďe tohoto nájmu. Od 1. mája 2015 by sa tak stali všetky nájomné zmluvy na Slovensku neplatnými.


parlament-NR-SR_foto_Pavel_Ondera_5371
Poslanec Alojz Hlina v rozhovore
s kolegyňou, foto Pavel Ondera
Prijatím týchto zmien by hrobové miesta mali ostať v trvalým miestom odpočinku tých, ktorí boli do hrobu umiestnení. Nemohlo by teda dôjsť k zrušeniu hrobového miesta a následnom prenájme ďalším osobám. Pan poslanec, ktorý návrh predkladal vo svojej dôvodovej správe hovoril o dobách socializmu, kedy v zákone takto definovaný nájom nebol. Až po roku 1989 prišla definícia nájomnej zmluvy a hrobové miesto sa tak stalo predmetom obchodu podobne ako napríklad parkovacie miesto.

parlament-NR-SR_foto_Pavel_Ondera_5396
Predseda NR SR Ing. Peter Pellegrini
v rokovacej sále, foto Pavel Ondera
Vláda a zákony tejto krajiny by mali zabezpečiť dôstojné podmienky pre svojich občanov aj po smrti. Nedostatok hrobových miest by mali podľa poslanca Hlinu riešiť mestá a obce v spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom, ktorý by mal vhodné pozemky poskytnúť.

Na záver vyzval prítomných, aby jeho návrh podporili a posunuli ho tak do druhého čítania. Spravodajkyňa pani PhDr. Janka Šípošová, CSc. tak odporúčala hlasovať o tomto návrhu. Predseda parlamentu Ing. Peter Pellegrini následne vyzval k hlasovaniu.

Ako hlasovali v NR SR

Prítomných bolo 131 poslancov
Za bolo 25 poslancov
Proti bolo 5 poslancov
Zdržalo sa 94 poslancov
Nehlasovalo 7 poslancov

Zákon tak neprešiel do druhého čítania.

Hlasovanie podľa klubov

SMER SD
Za boli 2 poslanci
Zdržalo sa 67 poslancov
Proti bolo 5 poslancov
Neprítomných bolo 8 poslancov
Nehlasoval 1 poslanec

 
  KDH
Za bol 1 poslanec
Zdržalo sa 11 poslancov
Proti nebol nik
Neprítomní boli 2 poslanci
Nehlasovali 2 poslanci

 
OĽaNO
Za bolo 11 poslancov
Zdržalo sa 0 poslancov
Proti nebol nik
Neprítomní boli 2 poslanci         
Nehlasovalo 0 poslancov

 
  MOST - HÍD
Za bolo 5 poslancov
Zdržalo sa 6 poslancov
Proti nebol nik
Neprítomný bol 1 poslanec
Nehlasoval 1 poslanec

 
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
Za bolo 6 poslancov
Zdržalo sa 10 poslancov
Proti nebol nik
Neprítomných bolo 6 poslancov
Nehlasovali 3 poslanci

Zdroj: Hlasovanie podľa klubov
 
 

Pripravil a fotografie poskytol Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
Podporte náš článok