Nový správca - mestská spoločnosť ŽILBYT

14.10.2016

Nový cintorín v Žiline upratovalo 60 dobrovoľníkov

 Tradičnej jesennej brigády čistenia Nového cintorína sa zúčastnili zamestnanci mesta Žilina, príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia a Mestskej polície Žilina. „Nešlo o bežnú údržbu ale o mestskú brigádu, ktorej cieľom bolo skultúrniť toto pietne miesto pred blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých. Dobrovoľníci upratovali prostredie cintorínov tak, aby návštevníci mohli pokojne navštíviť svojich pozostalých. Zbieralo sa popadané lístie, konáre, čistili parkoviská a podľa možností sa vyzbierali smeti z pietnych miest,“ informoval nás hovorca mesta Žilina PhDr. Pavol Čorba.

zilina_8111
Nefunkčný vodovod je pozostatok predchádzajúceho správcu cintorínov
Redaktori odborného časopisu Slovenské pohrebníctvo si všimli, že na Novom cintoríne v Žiline netečie voda z miestnych vodovodných kohútikov, ale na viacerých miestach sa nachádzajú nádrže s vodou. Ako nás informoval hovorca mesta Žilina PhDr. Pavol Čorba, nefunkčný vodovod je pozostatok predchádzajúceho správcu cintorínov, ktorý nedbal o mnohé veci. Mesto podľa hovorcu totiž za jeden rok nedokáže odstrániť všetky nedostatky po predchádzajúcom správcovi, ktorý za viac ako 20 rokov nevybudoval elementárne veci na cintorínoch.

„Na Novom cintoríne a na cintorínoch v mestských častiach Mojšova Lúčka, Zástranie, Strážov, Vranie a Žilinská Lehota sa dováža voda cisternami. Počas blížiacej sa Pamiatky zosnulých sa zabezpečí dovoz vody naplnením nádrží tak, ako minulý rok,“ ubezpečuje návštevníkov cintorínov hovorca mesta Žilina PhDr. Pavol Čorba.

Mesto v decembri 2014 pristúpilo k rozviazaniu zmluvy so spoločnosťou Funeral, ktorá v Žiline a mestských častiach spravovala cintoríny viac ako 20 rokov. Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina mestská spoločnosť ŽILBYT, s.r.o.

Marcel Lincényi, fotografie Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 5fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku