Tlačová správa mesta Bratislava

04.11.2015

Návšteva cintorínov počas Pamiatky zosnulých sa niesla v pokojnom duchu

 Počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých hlavné mesto pripravilo niekoľko opatrení, ktoré zabezpečili plynulý a pokojný priebeh návštevnosti mestských cintorínov. Vďaka zvýšenej hliadkovacej činnosti mestskej polície či fyzickej kontrole na cintorínoch sa podarilo zamedziť drobným požiarom a zabezpečiť  zvýšenú bezpečnosť a kontrolu počas sviatočných dní.
 
„Opatrenia, ktoré sme zaviedli kvôli bezpečnosti v rámci zvýšenej návštevnosti počas Sviatku všetkých svätých mali svoje opodstatnenie a som rád, že sa tieto dni niesli v pokojnom duchu,“uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

primator-dusicky_0778
Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy,
Ivo Nesrovnal
Jedným z opatrení  bola zvýšená hliadkovacia činnosť mestskej polície (MsP), ktorá zasahovala v niekoľkých prípadoch pri menších incidentoch. Mestská polícia asistovala aj pri niekoľkých menších požiaroch. Na mestskom cintoríne v Petržalke zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru. Menšie požiare bez zásahu hasičských zariadení boli pri krematóriu a na Martinskom cintoríne. Príslušníci MsP okrem zvýšenej protipožiarnej ochrany dohliadali aj na možné krádeže, pričom počas hliadky jazdeckej polície bola napríklad nájdená dámska kabelka, ktorú s pomocou ICE kódu telefónu odovzdali príslušníci MsP majiteľke.
 
primator-dusicky_0776
Riaditeľ organizácie MARIANUM – Pohrebníctva mesta Bratislavy, Radoslav Vavruš
Návštevníci využili aj možnosť nákupu pred cintorínmi, kde si mohli pohodlne vybrať potrebný tovar a kvety na pietnu spomienku. „Boli sme dostatočne pripravení na tohtoročné sviatočné dni a môžem povedať, že priebeh počas zvýšených návštev našich cintorínov bol pokojný,“ uviedol riaditeľ pohrebníctva mesta Marianum Radoslav Vavruš. Novinkou, ktorá bola súčasťou tohtoročných sviatkov na mestských cintorínoch bola separácia odpadu, pričom k bio odpadu pribudli aj kontajnery na sklo. Počas sviatočných dní sa odpad so sklom odvážal štyrikrát so 17-timi 2-kubíkovými kontajnermi, ktoré boli rozmiestnené na všetkých mestských cintorínoch. V celku tak ide približne o 130 kubíkov skla. Bio odpad sa odvážal každý deň, pričom bolo celkovo vyvezených 85 kontajnerov, z toho každý kontajner obsiahne 9 kubíkov odpadu.

Dopravný podnik Bratislavy zasa zabezpečil posilovú dopravu a zhustenie intervalov spojov, rovnako ako vypravenie veľkokapacitných kĺbových vozidiel, ktoré boli počas sviatočných dní aj pri posilnenej kapacite plne obsadené.
 

Zdroj: Oddelenie komunikácie a marketingu, Kancelária primatora hl. mesta SR Bratislava , ilustračné foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
aktualizované 04.11.2015
 
Podporte náš článok