12.08.2013

Národný cintorín vynovili

BRATISLAVA — MARTIN 12. augusta (SITA) - Mesto Martin dokončilo ďalšiu etapu rekonštrukcie Národného cintorína. Mesto opravilo chodníky a vybudovalo nové osvetlenie. V budúcom roku plánujú dokončiť inštalovanie kamerového systému a ozvučenia, čím sa má zvýšiť aj bezpečnosť cintorína a ochrana hrobov pred vandalmi. „Mesto Martin sa vždy snažilo a bude snažiť urobiť maximum v starostlivosti o Národný cintorín. Stropom našich snáh sú však obmedzené finančné možnosti," povedal primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar. Národný cintorín nie je podľa neho v stave, ktorý by bol adekvátny jeho významu a historickej úlohy, ktorú osobnosti, ktoré sú tam pochované, zohrali v histórii slovenského národa. "Ideme však krok po kroku a postupne sa zameriavame na najakútnejšie problémy," tvrdí. V najbližšom čase by chceli vylepšiť informačný systém a opraviť oplotenie, ktoré sa na viacerých miestach rozpadá.

martin_0160
Rozostavaný chodník foto redakcia
Chodník vedúci cez národný cintorín si podľa hovorcu mesta Jozefa Petráša vyžadoval dôkladnú obnovu, keďže na mnohých miestach už bol rozbitý a rozlámaný. Namiesto jeho pôvodných vrchných i podkladových vrstiev, ktoré odstránili, tu pribudol ako podklad štrkopiesok a navrch andezitové kocky. Zrekonštruovali aj časť okolo pietneho kríža, kde bola vytvorená nová plocha a upravený okolitý trávnik. "Stavebné práce sa konali počas rokov 2012 a 2013 vďaka dotácii z Ministerstva kultúry SR a stáli viac ako 155-tisíc eur," uviedol Petráš.

„Som rád, že sme ukončili chodníky, verejné osvetlenie a pripravili sme miesta pre mobiliár, ktorý by sme radi dotiahli do konca v budúcom roku. Zostali tu však závažné otázky, ktoré sa potvrdili ako nosné, a to, že Národný cintorín potrebuje kamerový systém a jeho priame napojenie na políciu, keďže nedávno nám vandali poškodili 13 hrobov a to tak, že mnohé dosky s menami rozbili na kúsky a poprevracali náhrobné kamene,“ skonštatoval predseda komisie pre Národný cintorín a zástupca primátora Alexander Lilge. Mesto tu v budúcom roku počíta s doplnením piatich otočných kamier s dvoma reproduktormi pri každej kamere. Tichá smútočná hudba sa bude púšťať z reproduktorov napríklad počas sviatkov všetkých svätých alebo pri vzdávaní holdu významným osobnostiam, a pomôže tak spríjemniť pietne akty, ktoré sa budú na cintoríne konať.

Súčasťou budúcoročných prác bude aj vydláždenie priestoru v hornej časti cintorína pri odpadovej šachte a jeho ohradenie múrikom. Komplexnou opravou práve prechádza aj budova domu smútku, ktorej koniec naplánovali na október. Rekonštrukčné práce za približne 200-tisíc eur budú hradené z rozpočtu mesta.

Letrich_0142Národný cintorín v Martine založili koncom 18. storočia pôvodne ako mestský cintorín. V roku 1967 bol vyhlásený za Národný cintorín a národnú kultúrnu pamiatku. Je miestom odpočinku mnohých významných osobností slovenského života, ako napríklad spisovateľa Júliusa Barča – Ivana, básnika Štefana Krčméryho, spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, Svetozára Hurbana Vajanského, poetky Maše Haľamovej, spisovateľa Karola Kuzmányho, politika Milana Hodžu, Jozefa Lettricha, maliara Martina Benku, Mikuláša Galandu, ale aj herca Emila Horvátha st. či Pavla Mudroňa a ďalších.

Zdroj SITA © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ

 

Podporte náš článok