Spomienka na obete Dunaja

28.10.2015

Na hladinu rieky položili vence

Každoročne sa na brehu Dunaja schádzajú obyvatelia Bratislavy, aby si uctili pamiatku obetí rieky. Dunaj bol po stáročia nielen tokom, ktorý si majestátne plynie krajinou, ale aj tokom, ktorý hrozil povodňami, záplavami a jeho zradné vody, meniace sa z hodiny na hodinu si často vyberali daň najvyššiu, ľudské životy. Rieka bola zdrojom obživy, ale aj zdrojom tragédií.

Spomienka sa začala o 17 hodine. V príhovoroch rečníkov zazneli dojemné slová o statočnosti pôvodných rybárov, ktorých rodinám rieka poskytovala obživu i o majestátnosti sily Dunaja, ktorý nie vždy bol takto bezpečný, ako je dnes. V minulosti si vyberal daň nielen v bežných dňoch, kedy bol tok „pokojný“, no najmä v časoch záplav a povodní. Spomienka sa netýkala iba obetí z nášho úseku veľrieky, ale všetkých, ktorým zobrala život od svojho prameňa až po svoje ústie do Čierneho mora. Pre Slovensko bol najtragickejší rok 1996, kedy pri havárii remorkéra Ďumbier v rakúskom Freudenau zahynulo 8 ľudí z 9 člennej posádky, neskôr Dunaj pohrozil ešte raz, keď v auguste 2012 katamarán jazdiaci na trase Bratislava - Viedeň narazil na rakúsky breh a zranilo sa 7 ľudí.

Mesto Bratislava zastupovala námestníčka primátora Iveta Plšeková, SPaP a.s. jej hovorca Juraj Bohunský, ďalej sa pietnej spomienky zúčastnili členovia vodáckeho klubu Tatran, čestnú stráž držali zástupcovia spoločnosti Slovenská plavba a prístavy. Svoj príhovor predniesol katolícky farár i evanjelická farárka, ktorí na záver akcie požehnali vence pred tým, ako ich vodáci spustili po rieke. Pietny akt dopĺňal spevácky zbor a žiaci Základnej umeleckej školy Ľudovíta Rajtera.

Text a foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo

Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 24 fotografií
Podporte náš článok