10.04.2019

Mestský cintorín v Nitre

Tentoraz sme s našou kamerou zavítali do krajskej metropoly Nitra. Na území mesta sa nachádza šesť cintorínov, z ktorých najstarším a najväčším je ústredný mestský cintorín na Cintorínskej ulici. Založený bol v roku 1780, a neskôr rozšírený v roku 1802 a 1820. Najstarší kamenný kríž je z roku 1794.

Hodnotnými umeleckými dielami sú náhrobné kamenné pomníky vytvorené sochármi Júliusom Bartfayom, Jánom Koniarikom, Jozefom Pospíšilom, Alojzom Rigelem a inými.

V roku 1865 bola postavená márnica. Pred cintorínom je socha sv. Floriána z roku 1818. V roku 1882 bol ohradený múrom a postavená brána. Toto najstaršie pohrebisko v Nitre má v súčasnosti až 6 tisíc hrobových miest. Z významných osobností tu nájdeme miesta odpočinku pedagóga, jazykovedca a kňaza Jána Damborského, hudobného skladateľa Jozefa Rosinského, lekára a spisovateľa Pavla Straussa či dlhoročného riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre Ondreja Rajniaka.

Po rekonštrukcii v roku 2011 pribudlo nové kolumbárium. 604 urnových miest v kolumbáriu radnica prenajíma občanom. Pre zaujímavosť, jedno miesto ponúka za 660 eur na dvadsať rokov. Cintoríny sú oázou pokoja a miestom, kde sa človek zamýšla nad svojou existenciou a časom, ktorý mu ostáva. Nieje tomu inak ani na tomto nitrianskom cintoríne. Pozrite si naše video.Ak si chcete pozrieť toto video priamo na YouTube kanáli kliknite na tento odkaz https://youtu.be/tBc2uYwR3uA
Podporte náš článok