Prípravy na mrazy

17.01.2016

Mesto sa postará o bezdomovcov

Bratislava 17. januára 2016 – Vzhľadom na postupne prichádzajúce mrazivé počasie hlavné mesto neustále monitoruje situáciu s ľuďmi bez domova, ktorí sú počas mrazov najzraniteľnejší. V piatok (15. januára) sa uskutočnilo koordinačné stretnutie zástupcov mesta a ostatných organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova, s cieľom nastaviť systém spolupráce medzi mestom a ostatnými poskytovateľmi sociálnych služieb a tým zvýšiť možnosti pomoci ľuďom bez domova.
 
„Predpovede počasia hlásia na prichádzajúci týždeň mrazivé teploty. V Bratislave by nemala byť situácia až taká kritická, napriek tomu nechceme nič podceniť a chceme byť pripravení. Ľudia bez domova sú totiž počas mrazivých nocí najzraniteľnejší. Spoluprácou vieme pomôcť ľuďom bez domova počas nadchádzajúcich chladných dní efektívnejšie a adresnejšie,“vysvetlil opodstatnenosť stretnutia primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.
 
Primátor Nesrovnal na stretnutí informoval zástupcov občianskych združení a neziskových organizácií pomáhajúcim ľuďom bez domova o pripravenosti mesta zriadiť v prípade potreby stanový tábor tak, ako tomu bolo v roku 2012. „Komunikoval som s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom ohľadom pomoci pri zriaďovaní takéhoto stanového tábora. Ministerstvo je pripravené mestu pomôcť. Oslovil som s prosbou o spoluprácu aj vedenie Železníc Slovenskej republiky. Veľmi by totiž pomohlo, ak by boli železničné stanice a čakárne dočasne otvorené aj pre ľudí bez domova,“ povedal primátor Nesrovnal.  
 
Na stretnutí sa zástupcovia mesta a ostatné organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova na území Bratislavy dohodli na pravidelnej výmene informácií a spoločnom postupe a spolupráci. Mesto Bratislava, ktoré prevádzkuje nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ulici s kapacitou 36 lôžok operatívne navýši kapacity na 45 ľudí a predĺži prevádzkové hodiny. Kapacity zariadenia z 200 na 270-280 lôžok je schopná navýšiť aj Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul. Neziskové organizácie a občianske združenia pomôžu tiež terénnou prácou, vyhľadávaním ľudí bez domova či ich prípadným zvážaním do zriadených nocľahární a denných stacionárov. V prípade, že by nestačili ani navýšené kapacity alebo by teplota dlhodobo klesla pod -10 °C, mesto je pripravené zriadiť stanové mestečko. „Budeme preto pozorne sledovať predpovede počasia, v spolupráci s organizáciami pozorne monitorovať situáciu s ľuďmi bez domova a zariadime sa operatívne,“ dodal primátor.
  
Mestská samospráva je tiež jedným z partnerov projektu Mobilnej ošetrovne (Domov sv. Jána z Boha, n.o.), ktorý je určený aj pre ľudí bez domova ako variant sociálnej pomoci. Pracovníci rehole vedia v prípade potreby zvážať ľudí bez domova do zariadení na to určených či poskytnúť ošetrenie. Na koordinačnom stretnutí sa zúčastnil aj náčelnik Mestskej polície Peter Krajíček, ktorý deklaroval pripravenosť mestských policajtov pomôcť ľuďom bez domova – či už komunikovaním s ľuďmi bez domova v teréne ohľadom možností pomoci, alebo v urgentných prípadoch aj priamym zvážaním ľudí bez domova do nocľahární.
 
V prípade skutočne kritickej situácie sa dajú operatívne zvyšovať kapacity niektorých ďalších zariadení o prístelky, spacie vaky či stoličky.
 
Tlačovú správu poskytla Mgr. Ivana Skokanová, Oddelenie komunikácie a marketingu, Hlavné mesto SR Bratislava a redakcia do nej nezasahovala
© Slovenské pohrebníctvo
Podporte náš článok