Targi Kielce 2024

13.06.2024

Medzinárodná súťaž vo výkope hrobov 2024

Súťaže vo výkope hrobov v poľských Kielcoch sa zúčastnili súťažiaci z krajín Vyšehradskej skupiny krajín V4 – Slovenska, Poľska a Maďarska. Zástupcovia z Českej republiky sa napokon na poslednú chvíľu pre chorobu ospravedlnili.

Cieľom súťaže bolo, podľa predsedu Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Ladislava Stríža, vyzdvihnúť česť hrobárov, o ktorých sa popri pohrebných službách v správe cintorínov nehovorí, pričom sú dôležitým článkom v rámci systému pohrebných služieb, pretože konečný výsledok pohrebu vlastne tvoria oni.

Súťaž pozostávala z dvoch častí a jej podmienky boli vopred dané. Ako povedal porotca a podpredseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb Vladimír Ecker, hodnotil sa nielen čas výkopu, dodržanie predpísaných rozmerov, čas zasypania, následná konečná úprava hrobového miesta, ale aj bezpečnosť pri práci a iné kritériá, ktoré majú vplyv pri utváraní si názoru pozostalých na profesionalitu pracovníkov v pohrebníctve.

Ako súťaž prebiehala si môžete pozrieť v nasledujúcom videu.

Na záver len prezradíme, že slovenský tím skončil so strieborným ocenením.
 
Video z konferencie nájdete aj na youtube:
https://youtu.be/6jworo8bgKE
 
Podporte náš článok