V Ostrihome sa stretli odborníci na pohrebníctvo z krajín V4

27.09.2015

Konferencia štátov V4 v Ostrihome

 V systéme pohrebníctva je nevyhnutná spolupráca medzi štátom, cirkvou a kremačnými a pohrebnými službami. Vyplynulo to z druhej medzinárodnej konferencie pohrebníctva vo Višegrádskom priestore, ktorá sa konala v dňoch 23. - 24. septembra v maďarskom  Ostrihome.
 


Na odbornom podujatí sa stretli nielen odborníci z oblasti pohrebníctva, medicíny, štátnych úradov, ale aj predstavitelia cirkvi a samosprávy. „Stretli sme sa na najdôležitejšom podujatí v roku, ktoré je venované problematike pohrebníctva v krajinách V4. Máme veľa otázok, na ktoré je potrebné hľadať odpovede v diskusii medzi štátom, cirkvou a pohrebnými službami,“ konštatoval v úvode prezident Národnej asociácie pohrebníctva a priemyslu v Maďarsku (OTEI) József Horváth.
 
IMG_0307Podľa štátneho tajomníka Ministerstva humánnych zdrojov v Maďarsku Benceho Rétváriho každému zosnulému prináleží právo na dôstojné úmrtie a dôstojnú rozlúčku pri pohrebe. „Myslím si, že činnosť v oblasti pohrebníctva bude ešte dlho pretrvávať vo vzťahu medzi cirkvou, štátom a pohrebnými inštitúciami. Považujem preto za veľmi dôležité, že nová legislatíva v Maďarsku okrem iného poskytuje trestnoprávnu ochranu kostolom, v ktorých sa nachádzajú krypty, respektíve hrobky.“
 
IMG_0359Hlavní predstavitelia maďarských združení v pohrebníctve na podujatí podpísali etický kódex, ktorý popisuje etické pochovávanie. Ako uviedla Ildikó Kontsek z Národnej asociácie pohrebníctva a priemyslu v Maďarsku, novo prijatý kódex zaväzuje všetkých členov, že budú vykonávať pohrebné služby v najväčšej kvalite, pričom sa bude zabezpečovať aj uskutočňovanie kontroly činnosti. „Chcem zdôrazniť, že etický kódex nie je adresovaný tým, ktorí dodržiavajú tieto pravidlá, ale tým, ktorí ich nedodržiavajú. Je totiž potrebné, aby sa v pohrebníctve začalo poctivo pracovať,“ dodala Ildikó Kontsek z Národnej asociácie pohrebníctva a priemyslu v Maďarsku.
 
IMG_0331Súčasťou odborného podujatia bolo tiež odovzdanie pohrebného vozu aj ostatných vecných darov zástupcovi Maďarov žijúcich v Zakarpatsku na Ukrajine. Znie to neuveriteľne, ale v tejto oblasti ešte doteraz používajú pri pohreboch len konské povozy, nakoľko na zakúpenie pohrebného vozidla nemajú dostatok finančných prostriedkov.
 
Ako v závere konferencii uviedol zakladateľ medzinárodnej konferencie pohrebníctva vo Višegrádskom priestore a predseda Slovenskej asociácie kremačných a pohrebných služieb Ladislav Stríž, krajiny V4 majú podobnosti aj v systéme pohrebníctva a preto je priam nevyhnutné sa neustále učiť jeden od druhého a dianie konzultovať v spoločných diskusiách.
 
Najbližšie by sa odborníci z oblasti pohrebníctva mali podľa L. Stríža stretnúť vo Varšave v susednom Poľsku. Prvé odborné podujatie tohto typu vo Višegrádskom priestore sa uskutočnilo v dňoch 5.-6. novembra 2014 na výstavisku Expo Center v Trenčíne.

Pripravil Marcel Lincényi, fotografie Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
Späť na prehľad správ


Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 22 fotografií

 

Podporte náš článok