Stretnutie PS v Bratislave

03.06.2024

Konferencia splnila očakávania

Organizátorom podujatia bola Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. Pozvaných bolo vyše 50 hostí z európskych krajín a vyše sto domácich podnikateľov a zástupcov štátnych i legislatívnych inštitúcií. Na konferencii sa registrovalo 78 subjektov ich firemní zamestnanci, rodinní príslušníci a zástupcovia inštitúcií. Celkovo sa tak dostaneme k číslu vysoko nad sto účastníkov. Konferenciu zabezpečovalo 15 usporiadateľov, 6 technických pracovníkov a zamestnanci Hotela Bratislava, od parkoviska po stravovacie a ubytovacie služby, začo im chceme osobitne poďakovať.

Cieľ, ktorý si asociácia pri plánovaní konferencie dala, bola spolupráca do budúcna na čo najširšej platforme a v súčinnosti jednotlivých štátov, aby prišlo k zjednoteniu pravidiel, k ich transparentnému uvedeniu do platnosti v legislatíve každého štátu V4 a následne aj v štátoch EÚ. Preto bola dôležitá nielen účasť Európskej federácie pohrebných služieb EFFS ale aj celosvetovej organizácie FIAT-IFTA.

Po vystúpení predsedu SAPaKS sa prítomným prihovoril Marek Cichewicz prezident FIAT-IFTA. Oboznámil prítomných s poslaním dôležitosťou tejto celosvetovej organizácie a vyslovil presvedčenie o úspešnej spolupráci, tak ako bola pôvodne asociáciu SAPaKS zamýšlaná. Krátko po ňom sa prihovoril prítomným Markus Pinter, viceprezident EFFS, ktorý sa vyjadril najmä k otázkam repatriácie z Rakúska, kde oficiálne pôsobí a následne privítal spoluprácu na zjednotení podmienok práce pohrebných služieb v Európe, pretože ako sám dodal, len u nich v Rakúsku sa líšia legislatívne podmienky od jednej spolkovej krajiny ku druhej.
 
Video z konferencie nájdete aj na youtube:
https://youtu.be/ZwvbJiXLuNg
 
Podporte náš článok