Rozhovory

19.05.2024

Konferencia 2024 - interview

V dňoch 16. — 17. 5. 2024 prebehla v hoteli Bratislava konferencia z oblasti pohrebníctva a činností s ňou súvisiacich pod názvom Medzinárodná konferencia pohrebných služieb na Slovensku. Organizátorom podujatia bola Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb. Pozvaných bolo vyše 50 hostí z európskych krajín a vyše sto domácich podnikateľov a zástupcov štátnych i legislatívnych inštitúcií.

Okrem prítomných predstaviteľov SAPaKS predniesli svoje príhovory a prednášky Marek Cichewicz prezident FIAT-IFTA World Organization of Funeral Services (Polsko), Dr.Markus Pinter Viceprezident The European Federation of Funeral Services EFFS, Ing. Catalin Dudu člen EFFS a Rumunského združenia pohrebných služieb, majiteľ pohrebného ústavu v Tecuci, Galati. Prítomní boli aj zástupcovia ÚVZ SR.
Súbežne s konferenciou prebiehala v určených priestoroch prezentácia našich partnerov a sponzorov.  
 
Video z konferencie nájdete aj na youtube:
https://youtu.be/3hdWDikwmI4
 
Podporte náš článok