Kde skutočne leží otec?

05.09.2013

Hľadáme urnové miesto

Neviem ako začať, ťarcha na srdci mi bráni aj rozmýšľať. V apríli nám zomrel otec, doniesli nám urnu, dali sme ju rodine po otcovej strane s tým, že keď  bude pohreb do zeme (hrob otcovej mamy), tak že nám zavolajú. Nestalo sa tak. Iba nám oznámili, že ho už pochovali. Mne sa to vôbec nezdá. Sú niekde v kostole, na matrike záznamy, že kam ho pochovali? Alebo kde sa mám obrátiť?

pani M.


Evidenciu o uložení urny na pohrebisku vedie správca pohrebiska. Veľakrát sa však stáva, že pozostalí uloženie urny správcovi nenahlásia. V tom prípade už ostáva iba možnosť fyzicky skontrolovať, či sa v danom hrobe nachádza i urna vášho príbuzného. Obráťte sa v každom prípade na správcu pohrebiska, kde urna údajné leží.
 
Ďakujem vám za odpoveď, obehla som všetky kostoly, matrične záznamy a aj správcu cintorína. Môj otec pochovaný teda nie je. Fyzicky skontrolovať hrob by som chcela, treba mat na to nejaké povolenie, alebo za kým by som to mala isť vyžiadať. Ďakujem za radu pekný deň.
 
Ako sme už odporúčali v predchádzajúcej odpovedi. Ak chcete skontrolovať hrob, obráťte sa v prvom rade na správcu pohrebiska a riaďte sa jeho pokynmi.
Podporte náš článok