O najlepšiu fotografiu v téme pohrebníctvo

30.03.2012

Fotosúťaž Spomienka 2012

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb, vydavateľ magazínu Slovenské pohrebníctvo a majiteľ portálu www.pohrebnictvo.sk vyhlasuje
 
Súťaž o najlepšiu fotografiu tejto sezóny pod názvom
Spomienka 2012 je UKONČENÁvýsledky uverejníme v tlačenej forme magazínu, vyjde 15.12.2012


Kto je však veľmi nedočkavý, môže si fotografie, ktoré prešli prvým sitom poroty, teda z ktorých napokon vyberali pozrieť už teraz v našej galérii. Ak bude pozorne hľadať, nájde aj víťazné fotografie. (Nápoveda: nehľadajte na konci)
 
 
Počas roka navštevujeme rôzne kontinenty, krajiny, kraje, mestá a dediny. Či už sa jedná o dovolenky, pracovné cesty alebo nás tam zavedú životom utkané nevyspytateľné chodníčky, naraz sa ocitneme na zaujímavom mieste, v zaujímavej situácii. Ak vtedy máme po ruke aj náš fotoaparát, neraz stlačíme spúšť v tom rozhodujúcom okamihu. Nuž a o také fotografie nám v našej súťaži ide.
 
vienna4_pohrebnictvoKeďže sme magazín zaoberajúci sa pohrebníctvom, iste je vám už jasné, že súťaž sa nebude týkať tém, ktoré s ním nemajú nič spoločné. Zabudnite teda na fotky typu „José v zálive“ a „José na pláži“.
 
Kultúra tej ktorej krajiny, zvyklosti toho ktorého kraja a náboženské rituály, to všetko je pôvodcom toho, čo v danom regióne môžete vidieť a zaznamenať. Či už ide o cintorín vybielený slaným vzduchom v blízkosti mora, alebo o keltské pohrebisko vysoko na hore, tajomné jaskyne plné ľudských kostrových pozostatkov, alebo hrobky slávnych, to všetko stojí za odfotografovanie. Čo viac, môžete na svojich potulkách stretnúť pohrebný sprievod, môžete vidieť náboženské zvyklosti pri poslednej rozlúčke, zachytiť situáciu v reálnom čase a priestore. Tu sa medze vašej kreativite nekladú.
 
Pre najúspešnejších sme pripravili aj finančné ocenenie
 
Každá z fotografií, ktorú vyberie porota zložená z členov redakčnej rady do posledného decembrového čísla magazínu Slovenské pohrebníctvo, kedy bude vyhodnotenie súťaže bude ocenená sumou 20,-€. 
 
Veríme, že sa vám námet tejto súťaže zapáčil a prajeme pevnú ruku a dobré svetlo.Výber z pravidiel:

II. Trvanie súťaže
Súťaž sa uskutoční od 01.04.2012 do 15.11. 2012 vrátane.
 
III. Účastníci Súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť občania Slovenskej republiky okrem zamestnancov Usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov Usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. Pravidlá Súťaže
Do Súťaže bude zaradený každý, kto od 01.04.2012 do 20.11.2012 pošle Usporiadateľovi email na adresu slovenskepohrebnictvo@gmail.com, ktorý musí obsahovať kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa) a minimálne jednu fotografiu  súvisiacu s vyhlásenou témou pohrebníctvo v krajinách sveta, ku ktorej priloží údaj o mieste nafotenia a dátum.

Fotografie prihlásené do Súťaže musia spĺňať nasledovné podmienky:

- nejedná sa o fotografie z komerčných databánk a iných verejne prístupných zdrojov, iných autorov
- súťažiaci je oprávnený fotografiu použiť na účely Súťaže, teda je autorom zaslaného snímku

Ak sa preukáže, že fotografia nespĺňa vyššie uvedené podmienky alebo ak vznikne dôvodné podozrenie, že fotografia nespĺňa vyššie uvedené podmienky, Usporiadateľ vyradí zo Súťaže súťažiaceho, ktorý takúto/takéto fotografiu/ie prihlásil. Usporiadateľ Súťaže zverejní výherné fotografie po vyhodnotení porotou skladajúcou sa z členov redakčnej rady v decembrovom vydaní magazínu Slovenské pohrebníctvo a na svojich web stránkach s časovým odstupom.

Kompletné pravidlá súťaže Spomienka 2012 k stiahnutiu vo formáte pdf
vienna_pohrebnictvo
Ilustračné foto
 
vienna2_pohrebnictvo
Ilustračné foto
 
vienna3_pohrebnictvo
Ilustračné foto
Podporte náš článok